Časopis Naše řeč
en cz

»Uvázati koně o sloup«

[Answers]

(pdf)

-

(IV, 44 a 256) Doc. Dr. Frant. Trávníček slyšel na Oravsku větu »uvážem koňa o lesu« (lesa, lésa [č. lísa] je proutěný plot, proutěná vrátka, anebo i kůl v takovém plotě). Netřeba vykládati, že takový ojedinělý doklad z místního nářečí, který může býti i nahodilou odchylkou od obyčejné řeči osoby, z jejíchž úst vyšel, nemůže stačiti na důkaz, že je chybná vazba »uvázati ke sloupu«, známá od nejstarších dob našeho písemnictví a po všech krajích československých.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 7, p. 224

Previous Soběstačný

Next Ve dne