Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 1

Articles

Kvido Hodura: Lístkové výpisky k českému slovníku

Ferdinand Strejček: České názvosloví společenských zábav

13 Jiří Haller: Vyvolati, vyvolávati

Reviews and reports

19 Jiří Haller: Hraničáři

23 kvh. (= Kvido Hodura): Ovzduší Prodané nevěsty

25 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Short articles

26 Ing. O. Ott: Divadelní vyhláška

26 Hlinecký

26 Dr. Jaroslav Přikryl: Chmelobraní

26 Káně

26 Magor

27 Mikuláš

27 Novinářská čeština

28 Pardubský, pardubický

28 Přídavná jména od jmen místních

29 Rodiče a rodičové

29 Ryzí a čistý

30 Skloňování místních jmen na -ice

31 Sokol či sokol?

32 Věnovati

32 Žabovřesky, žabovřeský

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 2

Articles

33 Karel Erban: O metaforách

38 Stanislav Petřík: K intonaci věty

45 Josef Beneš: Poznámky k pravopisu cizích jmen zeměpisných

Reviews and reports

49 Josef Bečka: Konec starých časů

Short articles

59 České názvosloví společenských zábav

60 Ferdinand Strejček: Filec, batoh

60 Ho a jej

60 Jaroslav Šulc: Kalus

60 Leopold Zubr: Lidové výrazy

62 Osolsobě

62 Z novinářské češtiny

63 Pohrouziti, pohroužiti

63 Em. Černý, Red. (= Redakce): Ryčka

64 Karel Titz: Slečna

64 Vlastní jména zvířat

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 3

Articles

65 Karel Erban: O frázi a frázistech

70 Stanislav Petřík: K intonaci věty

82 Josef Beneš: Poznámky k pravopisu cizích zeměpisných jmen II.

Reviews and reports

88 Základy správné mateřštiny

89 Jiří Haller: Jezdec na Černém křídle

93 Oznámení

Short articles

93 Beludžové

93 Klopa

93 Lidmila a Ludmila

94 Paní poslanec

96 J. Verián, Dr. Jan Bartoš: Ryčka

96 Jan Kutek: Ten nejlepší

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 4

Articles

97 Josef Bečka: Těsné a volné vazby větné

108 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Reviews and reports

113 Pozor na každý krok!

114 jh. (= Jiří Haller): Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku

116 Z našich časopisů

117 J. H. (= Jiří Haller): K prvním dvěma sešitům Příručního slovníku jazyka českého

123 Zpráva z kanceláře Slovníku jazyka českého

Short articles

123 Číslovky složené

124 Jan Novák či Novák Jan?

124 Jména ulic

124 Názvy obyvatel s příponou -jan

125 Obrněnec

125 Josef Beneš: Patriarcha a patriarch

126 Ryčka

128 Jan Kutek, Redakce: Svůj a náš

128 Učiliště

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 5

Articles

129 Karel Erban: O českém slohu kritickém

139 Jiří Haller: Belga

Reviews and reports

145 J. H.: Hlas na poušti

149 J. M. K.: Recherches dans le domaine du lexique balto-slave

155 Z našich časopisů

Short articles

157 K. E.: Je třeba dělati tečku i za zkratkami iniciálkovými?

157 Něco jiného, nic jiného

158 Karel Pechoč, Redakce: Psaní názvů přírodopisných

159 Ferdinand Strejček: Šibolet

160 Skloňování srbocharvátských jmen Šabac, Petar a j.

160 Slánka a solnička

160 František Šimek: Slečna

Editor's notice

160 Oznámení

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 6-7

Articles

161 Josef Bečka: Smetánkův staročesky slovník

176 Karel Erban: Slovo v umění realistickém

184 Otokar Fischer: Kusá Máchova znělka

187 Václav Flajšhans: Předložka bez a složeniny

194 Antonín Frinta: O příponě -ova : -ová u jmen osobních

198 Prokop M. Haškovec: O dvou vazbách českých

202 Ferdinand Hrejsa: Svéráz Jednoty a jeho prameny

208 Miloslav Hýsek: K textu Tylovy »Řemeslnické merendy«

214 Josef Janko: A ještě jednou jména Čupr a Zeyer

217 Josef M. Kořínek: K čes. dareba, darebný, daremný atd.

231 Arnošt Kraus: Jak jsem uvítal mladou »Naši řeč«

240 Jan Kubišta: Denní tisk jako pramen lexikografický

245 Arne Novák: Slovesný výraz Havlíčkových Epištol kutnohorských

256 Josef Páta: Srb, lužický Srb nebo Lužičan? — srbský, lužicko-srbský nebo lužický?

259 Stanislav Petřík: K intonaci věty. Intonace pozdravů a jiných výrazů zdvořilostních

269 Albert Pražák: Zápas Vajanského s germanismem

280 Antonín Profous: Jak třeba rozuměti jménu Chřibská, Kreibitz

289 František Ryšánek: Olovrant, havránka

294 Jan V. Sedlák: Prof. E. Smetánka v národní obraně

296 Vladimír Skalička: Asymetrický dualismus jazykových jednotek

303 Ferdinand Strejček: České názvosloví společenských her

308 František Šimek: Mé styky s profesorem Smetánkou

310 Karel Titz: Dva příspěvky k románským vlivům v češtině

315 František Trávníček: Záporky ve spisovné češtině

320 Josef Vachek: České předložky a struktura češtiny

332 Pavel Váša: Tři osobnosti

334 Miloš Weingart: Individuální slovník hovorové češtiny

351 F. Zábranský: Jak jsme prožívali snahy o čistotu jazyka

356 Alois Získal: K otázce třídění podstatného jména a slovesa v novočeském tvarosloví

365 František Žilka: O nový překlad Nového zákona