Časopis Naše řeč
en cz

Ve dne

[Answers]

(pdf)

-

(R. Z.) Tvar dne v tomto příslovci má praslov. koncovku 6. p. j. č. kmenů souhláskových (jako kamen-, mater-, s pův. 1. p. j. č. kamy, srv. č. kamý-k, mati, č. máti), totiž -e, která se v češtině zachovala v něm a v číslovkách 11—19 (dvanácte, dvanáct je z dva na desěte, praslov. na desęte = dva na desíti). Jiný prastarý tvar v příslovečném výraze se slovem den se zachoval ve rčení na bíle dni (m. na bílém dni; bíle je 6. p. j. č. tvaru neurčitého, nesloženého).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 7, p. 224

Previous »Uvázati koně o sloup«

Next Vymýtiti