Časopis Naše řeč
en cz

Stejně

[Answers]

(pdf)

-

(J. K.) Příslovce »stejně« ve významu oslabeném »tak jako tak« nebo »buď jak buď«, »přes to« (já bych tam byl stejně nešel a pod.) vyskytuje se i v nářečí středočeském a j. — Rovněž tak tvar »trvám«, vkládaný v platnosti příslovečné do věty (dnes trvám nepřijde), je rozšířen po Čechách a ustálen i v jazyce spisovném už odedávna. — Vrdlouhati (v hrdlo lháti) je známo nejvíce v severovýchodních Čechách; změna l v u, rozšířená hojně v nářečích východních, moravskoslezských a slovenských (nazývá se obyčejně obalováním), vyskytuje se porůznu i v Čechách, v nářečí doudlebském a v severovýchodních Čechách (kořalka — kořauka a pod.).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 1, p. 31

Previous Počaply

Next Umělý, umělecký