Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 1-2

Articles

Alois Jedlička: Na prahu pátého desetiletí

František Daneš: Psaní slov přejatých

22 Lubomír Doležel: Základní typ epické věty u B. Němcové a M. Pujmanové

Reviews and reports

36 Jaroslav Bauer: Vysokoškolská učebnice staročeské skladby

43 František Váhala: Nové vydání Pravidel českého pravopisu

45 Miloš Helcl: Nový slovník spisovné češtiny

48 Milan Romportl: K dvacátému výročí úmrtí Stanislava Petříka

50 Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin

Short articles

61 Zd. Hrušková: Sirup a lišaj

From our counselling center

63 Zd. Hrušková: Fazol, nebo fazole?

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 3-4

Articles

65 František Váhala: Délka samohlásek v domácích slovech

75 Miloš Dokulil: K vazbám slova konference

82 Karel Hausenblas, František Daneš: Včetně jako předložka

86 Zdeněk Blažek, Václav Jirásek: České názvosloví drog ve farmakognosii

Reviews and reports

93 Jaromír Spal: K IV. dílu Profousových „Místních jmen v Čechách“

97 Františka Havlová: Nový slovník cizích slov

102 Jaromír Bělič: Školní vydání Pravidel

Short articles

104 František Váhala: Z našich novin

107 Zd. Hrušková: Viník, vinice, cenina

108 Zd. Hrušková: Savec, vysavač, sací

109 Zd. Hrušková: Olžin i Olgin

110 Miroslav Roudný: Dálnopisovat a dálnopsát

111 Vladimír Procházka: Příjmení Procházka jako označení navrátivšího se zběhlého poddaného

From our counselling center

112 Zd. Hrušková: Orlická přehrada — u Orlíka, nebo na Orlici?

112 Oznámení

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 5-6

Articles

113 Václav Křístek: K sedmdesátinám akademika Františka Trávníčka

123 Miloš Dokulil: Rozdělovací znaménka v nových Pravidlech českého pravopisu

138 Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer: Tvarosloví v školních Pravidlech českého pravopisu

Reviews and reports

150 Jan Jahn, Jaroslav Bauer, Jaroslav Kuchař, Luděk Bachmann, Václav Křístek: Ze slovenské jazykovědy

Short articles

170 Karel Richter: Novinářská čeština

173 Emil Mleziva: Vysokotarifující zboží

174 Zd. Hrušková: Tj., tzv., např., atd.

From our counselling center

175 Zd. Hrušková: Zeměpisná jména typu Casablanca a San Francisco

176 Zd. Hrušková: Absence i abstence

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 7-8

Articles

177 Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer: Tvarosloví v školních pravidlech českého pravopisu

191 Karel Richter: Nominativ ve vojenském odborném stylu

195 Petr Zima: K otázce zjišťování stability ve spisovné výslovnosti

201 Igor Němec: Výklad některých neprůhledných slovních spojení

Reviews and reports

207 František Daneš: Bibliografie československé lingvistiky

210 Jaroslav Kuchař: O jazyku a stylu novin

216 Miroslav Roudný: Anketa k připravovanému hutnickému terminologickému slovníku

217 Zdeněk Tyl, Přemysl Hauser: Z knih, časopisů a novin

Short articles

224 František Cuřín: O jazyce novin

228 Přemysl Hauser: Konference na nejvyšší úrovni

230 Zdena Hrušková: Zkratky Mudr., Dr., Inž.

231 František Váhala: Malé počáteční písmeno v názvu poštovního úřadu

232 Hana Marešová: Dešť — déšť, pero — péro, dveře — dvéře, saně — sáně

234 Zd. Hrušková: Otýlie, Anastázie, Ámos, Celestýn aj.

236 Jaroslav Kuchař: Mávátko

236 František Cuřín: Ještě k příjmení Procházka

237 Helena Kratochvílová: Kompletní a komplexní

238 Jaroslav Kuchař: Baník a Slovan

From our counselling center

239 V. Kondrová: Portugalská Indie

240 V. Kondrová: Odvody — Odvodová

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 9-10

Articles

241 Jaroslav Porák: O neurčitém významu u číslovek určitých

251 Miloš Dokulil: Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých!

256 František Svěrák: K vyjadřování budoucího děje v češtině

260 St. Fr. Kolbuszewski (Poznaň): Memoriál

Reviews and reports

263 Václav Vážný: Úvahy nad novým českým etymologickým slovníkem

282 Karel Svoboda, Přemysl Hauser: Z knih, časopisů a novin

Short articles

288 Milan Jelínek: Z našich novin

293 Zd. Hrušková: Náměšťský, nebo náměštský?

294 Dušan Šlosar: Výrobně hospodářské jednotky

295 František Váhala: Kulturně společenské středisko

From our counselling center

296 V. Kondrová: Mezopotámie, či Mesopotamie?