Časopis Naše řeč
en cz

Na ruku

[Answers]

(pdf)

-

(F. Š.) Rčení »býti někomu na ruku«, t. j. pomáhati mu v něčem, není nesprávné; že se tak skoro nepíše, není přece důkazem nesprávnosti. Říká se tak v lidu hojně, a jsou i staré doklady z Veleslavína, z Kralické bible a j. (v. na př. Flajšhansova Č. přísloví 2, 389). Také se říkávalo »míti někoho na ruku«, t. j. míti v něm pomocníka, je v tom asi týž obraz, co ve rčeních jako »býti někomu po ruce, míti někoho (něco) po ruce«.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 89

Previous Majitel

Next Naloďovati, vyloďovati a pod.

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1