Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 1

Articles

Jiří Haller: „Ještě není věc vyřízena“

12 Ing. Eduard Prandstetter: Čtení matematických značek a výrazů

16 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

21 Karel Říha: 68. výroční zpráva akciové banky Živnostenská banka

30 Ještě o slovech vrátyč, vratič

Short articles

31 Jednorázový

32 Olovrant

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 2

Articles

33 Antonín Opravil: Proč pěší pluk 7 „Tatranský“ a ne 7. pěší pluk „Tatranský“?

37 Dr. Hynek Bulín st.: Simultánní zástavní právo

39 Ing. Eduard Prandstetter: Čtení matematických značek a výrazů

43 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

48 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

52 B. Nový: Mury — Bury — kouzelník

56 Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

58 kvh. (= Kvido Hodura), š.: Z našich časopisů

Short articles

61 Důhon

61 Hohol

62 Snésti prádlo s půdy a j.

63 Spojka aniž v novinářské češtině

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 3

Articles

65 Josef V. Bečka: O slově velkoměsto a pod.

71 K. B. Jirák, Redakce: O vyslovování českých i cizích vlastních jmen

74 Dr. Josef Šmahel, r. (= Redakce): Spojka „krásně“ u Klostermanna

78 Ing. Eduard Prandstetter: Čtení matematických značek a výrazů

86 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

91 a.: Lidová mluva na Třebíčsku

93 š.: Mnohojazyčné slovníky založené na jednojazyčném systému

Short articles

94 Václav Machek: Plukovník – poručík

94 š.: Propadná lhůta

96 š.: Výslovnost slova departement

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 4

Articles

97 Josef Beneš: Předložka na při jménech osad

101 Ing. Eduard Prandstetter: Čtení matematických značek a výrazů

110 Miloslav Wajs: Čestné názvy středních škol

113 Dr. Ig. Horníček, š-r: Jméno Píšťany

114 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

118 jh. (= Jiří Haller): Puszta

122 Z našich časopisů

Short articles

123 Václav Vaněk, zemský účetní rada: „Autopošta“

124 V. Kvasnička, Redakce: Lidové výrazy

124 Na okraj

125 Nádba

126 Plukovník-poručík

126 —i—: Skloňování jména „soja“

127 Údržba

127 Výpusk

127 František S. Jaroš: Ze slovníku Elektrických podniků hl. m. Prahy

128 Znamenati

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 5

Articles

129 Josef Beneš: Předložka na při jménech osad

134 Karel Rodina: Výslovnost příčestí na -il v nářečí jihozápadních Čech

137 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

142 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

148 B-a.: Hudba vrcholného léta

151 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): O vojenském názvosloví

155 kvh. (= Kvido Hodura), š.: Z našich časopisů

157 r.: Kruh přátel českého jazyka

Short articles

159 kvh. (= Kvido Hodura): Dvoutisíckrát či dvatisícekrát?

159 Hustohustý

159 K. E.: Pán a milostpaní

160 —i—: Skloňování podst. jména „lexikon“

160 Rud. Kout: Šilingr, šilinkovati

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 6-7

Articles

161 Josef Hora: Básník a mateřský jazyk

166 František Křelina: Jazyk české prózy

173 Jiří Straka: Učení mateřskému jazyku, jeho znalost a úcta k němu ve Francii

194 Oldřich Friš: Sodoma Gomora

198 Josef Brambora: Ke skloňování mužských příjmení typu Píša a Maria

200 Václav Polák: Drobnosti lexikální a etymologické VII.

203 Ed Uc: Baťa by měl rozepsat cenu

204 Karel Juda, r. (= Redakce): Rozmanitosti

208 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

214 Karel Erban: Máchovy výrazové prostředky k charakteristice osob románu „Cikáni“

218 Š.: Marie Pujmanová o jazyku svého románu

220 Zájem o češtinu v Jugoslavii

220 Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)

Short articles

220 Akademické tituly žen

221 Datum

222 Nebíčkovati

222 Onen

223 Pořádek slov

223 Spolujízda

224 Zvláštnosti z mluvy na Zálesí u Humpolce

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 8

Articles

225 Vladimír Šmilauer: Substantiva tvořená příponou -ina

236 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

241 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

246 r.: Návrh na vydání zákona

250 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Short articles

251 Jan Kubišta: Genitiv mužského příjmení „Maria“

252 Josef Baťa: Lidová rčení z Benešovska

254 Karel Titz: Slečna

255 V. Kzl.: Tabák

255 Technikovy jazykové poznámky

256 Výslovnost jména Ludikar

256 Jiří Straka: Z nemocničního slangu

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 9

Articles

257 V. Š.: Jan Gebauer

258 Ferdinand Strejček: Poměr Svatopluka Čecha k oprávcům jazyka

266 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

270 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

275 J. T. B.: Pamětní deska Janu Gebaurovi v Pardubicích

Reviews and reports

276 Augustin Jar. Doležal: Z chudého chlapce slavným mořeplavcem

Short articles

288 Jaroslav Přikryl: Členka a j.

288 Leopold Zubr: Lidové výrazy ze Mšece

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 10

Articles

289 Jiří Straka: K mému článku o učení mateřskému jazyku ve Francii

Short articles

290 K. E.: Ještě cizí jména

291 Půl druhého měsíce

292 Z ministerstva zemědělství