Časopis Naše řeč
en cz

Oddavkovna

[Answers]

(pdf)

-

Z Nár. l. (7. čna. 1921) jsme se dověděli, že síni na radnici, v níž se vykonávají občanské oddavky, říkají »oddavkovna«. Pravda, v kolkovně se kolkuje, v kotelně jsou kotly, v knihovně knihy, v prádelně se pere prádlo atd.; ale z toho neplyne, že smíme nová slova podle těchto vzorů vyráběti docela po nádenicku, nedbajíce, jak znějí, jak se srovnávají s významem výkonu, kterému je místnost určena. A také bychom měli cítiti, jak jednotvárný by byl jazyk, který by hýřil v samých -ovnách nebo -nách, -enkách atd., v jakých si libuje dnešní chudoba ducha. Máme síně zasedací, přednáškové, dražební atd. kde nám složený výraz nic nevadí; nemohli bychom míti síně oddavkové nebo oddávací?

[253]Ústním podáním se dovídáme, že se oddávací síni v Praze říká také »oddavkárna«; to je, možná-li to vůbec, slovo ještě ohavnější.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 8, pp. 252-253

Previous Labužník

Next Podací