Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 1

Articles

Jarmila Bachmannová: K výzkumu a popisu nářeční frazeologie

Jitka Hladíková: Složená slova přejatá z němčiny a Jungmannův Slovník česko-německý

13 Ivana Svobodová: Skladebné změny v publicistice let 1905—1984

Reviews and reports

26 Ivana Svobodová, Jiří Nekvapil: Konference mladých jazykovědců

29 Jan Petr: Kvantitativní charakteristiky současné češtiny

33 Karel Fic: Knížka o tvoření staročeských příslovcí

35 Jitka Hladíková: Studia Bohemica III

37 Jan Petr: Ústav slovanských studií

41 Jiří Hasil: Dvacátý devátý běh Letní školy slovanských studií

44 Rostislav Landsman: Letní škola slovanských studií v Brně

45 Miloslava Knappová: 14. seminář Záhřebské slavistické školy

Short articles

48 Jiří Nekvapil: K významu a užívání výrazu vingl

50 Věra Vlková: Umělecké dílo a citace

51 Hana Prouzová: K souvětným spojením typu … s tím, že/aby…

53 Ludmila Švestková: Šperky

54 Hana Prouzová: Umělčin životopis?

55 Alena Polívková: Triatlon

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 2

Articles

57 Radomír Klabal, Olga Müllerová: Názvy podnikových činností a jejich úloha v řídícím procesu

65 Slavomír Utěšený: Názvy pro levou ruku a leváka v českých nářečích

72 Libuše Čižmárová: Mlha, kouřmo, zákal, smog

Reviews and reports

78 Josef Filipec: Sborník ze slovenské lexikologické a lexikografické konference

83 Josef Štěpán: Kniha o základech slavistiky

85 Josef Hrbáček: Termín v textu a v jazykovém systému

89 Eva Macháčková: Jan Gebauer na pražské univerzitě

91 Jana Hoffmannová: Komunikační teorie textu v praktické příručce pro mládež

96 Eva Macháčková: Nová publikace o utváření věty

99 Miloslav Sedláček: Devadesát let od narození Jiřího Hallera

105 Eva Macháčková: Životní jubileum Zdeňka Hlavsy

Short articles

108 Jan Švandelík: Vasrpolák, vasrpolština

110 Igor Němec: Pamětník

112 Ludmila Švestková: Oliva v našich nářečích

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 3

Articles

113 Jan Petr a kol.: K výzkumu uplatnění a využití jazyka při řízení pracovních kolektivů

121 Miloslav Sedláček: K základním otázkám interpunkce v češtině

132 Alena Polívková: Tvoření obyvatelských jmen od jmen místních

136 Bohumír Dejmek: Sestava koncovek v 3. pl. préz., délka tvarů, jejich zastoupení a funkce v běžně mluvených projevech v Hradci Králové

Reviews and reports

141 Alena Polívková, Ivana Svobodová: O češtině každodenní

143 Věra Vlková: Kvantitativní charakteristiky gramatických jevů v češtině věcného stylu

145 Emanuel Michálek: Vývoj spisovné češtiny

150 Rostislav Landsman: O jazyce poučně i zábavně

153 Emanuel Michálek: Václav Flajšhans (1. 7. 1866—20. 11. 1950)

Short articles

159 Miroslav Ledvina: K problémům s výslovností odborných názvů

160 Eva Havlová: Fusekle

161 Slavomír Utěšený: Fusekle — fusakla v teritoriálním a sociálním rozvrstvení češtiny

163 Igor Němec: Pastevní psi

165 Alena Polívková: Nový název státu Horní Volta

166 Libuše Olivová-Nezbedová: Obecná jména místní tvořená příponou -ina z názvů zvířectva

167 Jaroslava Pečírková: Příze — nit — vlákno

Editor's notice

168 Redakce: Oprava

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 4

Articles

169 Jan Petr: XVII. sjezd KSČ a naše jazykověda

173 Miloslava Knappová: Přechylování víceslovných cizích příjmení v češtině

178 Marie Čechová: Dynamika frazeologie

186 Josef Štěpán: K normě a kodifikaci shody přísudku s podmětem obsahujícím kvantitativní přívlastek

Reviews and reports

193 Rudolf Šrámek: Jak užívat místních jmen

200 Petr Mareš: Text a pragmatika

204 Jiří Kraus: O teorii spisovného jazyka a jazykové kultury ve sbornících z NDR

208 Jozef Mistrík: Syntetická práce o teorii vyučování slohu

210 Olga Müllerová: Konference o výzkumu komunikace

213 Renata Holešovská: Deset let ostravského Ústavu teorie a praxe řečové činnosti

214 Jan Petr: Jaroslav Tax pětašedesátiletý

216 Miloš Dokulil: Vlastimil Styblík šedesátiletý

Short articles

219 Libuše Čižmárová: Báň, baňka, baňa

222 Věra Vlková: Přístavba

223 Alena Polívková: Terminál

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 5

Articles

225 Jaroslava Hlavsová: Lidová terminologie v systému lexikální zásoby

233 Alena Jaklová: Návrh všestranného rozboru řečové činnosti mládeže

242 Jarmila Bachmannová: Postavení sklářské terminologie v systému lexikální zásoby ze severního Železnobrodska

Reviews and reports

247 Eva Macháčková: Konstrukce gramatiky ze sémantické báze

251 Zdeněk Hlavsa: Nad prací o funkci českého pádu

255 Běla Poštolková: Jubilejní bibliografie

257 Naďa Svozilová: O knížce „Aby řeč nestála“

260 Marie Čechová: Jaroslavu Jelínkovi

263 Jaroslava Hlavsová: K šedesátinám Pavla Jančáka

266 Jiří Hasil: Sborník Letní školy slovanských studií

Short articles

269 Věra Vlková: K užívání přídavného jména stávající

272 Ivana Svobodová: Staničení