Časopis Naše řeč
en cz

Podací

[Answers]

(pdf)

-

(B. M.) Podací protokol (t. j. podací úřad, kancelář) je překlad něm. Aufgabeprotokoll, ale slova »podací« není tu užito chybně; příd. jména s příponou -cí mají významy velmi rozmanité (srov. N. Ř. IV, 220). Jako říkáme »spací vagon« vozu, v němž se spí, »choděcí n. chodicí roucho« šatu, v němž se chodí, »modlicí knížky« knížkám, na nichž se lidé modlí, můžeme říkati »podací kancelář« úřadu, v němž se podávají akta a j. věci k vyřízení. — A podobně jako známe listy »povolací, křticí, nadací, objednávácí, zatýkací, povolací« a j., můžeme mluviti i o spisech »jednacích«, a také »vyjednávacích«, jsou-li jaké. — Výrazy »po případě, pokud se týče« jakožto překlad něm. beziehungsweise (v úředním slohu i »potažmo«) nejsou správné (v. N. Ř. II, 179; III, 92); ve většině případů vystačíme tu s prostým »nebo, nebo i (také), třeba-li, kde toho třeba« atd. — O slově ředitel bylo v N. Ř. vykládáno v každém ročníku (I, 265, 274, 308; II, 157, 187; III, 187, 253; IV, 117).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 8, p. 253

Previous Oddavkovna

Next Prám