Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 1

Articles

Václav Flajšhans: Bohatství češtiny

Václav Machek: Výklady slov

Reviews and reports

Emil Smetánka, Vladimír Šmilauer: Nové vydání Pravidel českého pravopisu 1946

Jiří Haller: Tři knížky o jazyce

16 Emil F. Burian, Jaroslav P. Blažek: Z našeho tisku

17 František Svěrák: Činnost jazykové poradny ve Zlíně

18 Ze státního úřadu statistického

Short articles

19 Jaroslav Přikryl: Bez poznámky

19 Jaroslav Přikryl: „Marie Samarigová, svobodník Svobodovy armády“

20 Bš. (= Josef Beneš): Příjmení Těhník a Technik

Editor's notice

20 Francouzští češtináři volají

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 2-3

Articles

21 Vladimír Šmilauer: Viděti, zříti, hleděti, dívati se, patřiti, koukati

25 Václav Flajšhans: Bohatství češtiny

33 Josef Brambora: Je „písemnictví“ vždycky totéž co „literatura“?

38 Václav Machek: Výklady slov

43 František Horečka: Frenštátské vlivy v díle Boženy Benešové

43 Red. (= Redakce): Několik pravopisných pokynů

Reviews and reports

45 Jiří Haller: „Z mého života“

50 Jaroslav Přikryl: Čeština chirurgova

51 Z našich časopisů

Short articles

52 Jiří Daňhelka: Oslovování presidenta republiky

53 Bš. (= Josef Beneš): Princ waleský či princ z Walesu?

54 Josef Janko: Šmelina, šmelinář

57 Václav Machek: Tratoliště — plápoliště — plácholiště

59 Václav Machek: Zachrouti

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 4-5

Articles

61 Václav Machek: Drobné výklady o jménech rostlin

69 Josef Janko: O českých slovech počínajících se skupinami hlásek smal-, šmal-, šmál-, šmel-, šmol-

71 Josef V. Bečka: Komika a humor v jazyce

78 Josef Beneš: Jaké české příjmení si vybrati?

Reviews and reports

86 Jiří Haller: Předtucha

Short articles

96 Václav Machek: Dodatek o názvech jídel

99 Josef Brambora: Lamor a lamoral

100 Ing. C. Dobroslav Nič: Lidové výrazy z rozličných krajů

100 František Kopečný: Nářeční výrazy u F. Horečky

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 6-7

Articles

101 Věra Mazlová: Jak se projevuje zvuková stránka češtiny v hláskových statistikách

111 Josef V. Bečka: Komika a humor v jazyce

121 Josef Beneš: Jaké české příjmení si vybrati?

128 Josef Janko: Záhada slova „šmelina“ rozřešena

132 Karel Orlík: Chudoba češtiny?

Reviews and reports

134 Jiří Haller: Národ se bránil

Short articles

139 K. Nováček: Nesprávný pořádek slov

140 Karel Adam, V. M. (= Václav Machek): Parkos

140 V. M. (= Václav Machek): Tratoliště

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 8

Articles

141 Václav Machek: Výklady slov

146 Věra Mazlová: Jak se projevuje zvuková stránka češtiny v hláskových statistikách

151 Jan Hostáň: Sloh v knihách pro mládež

Reviews and reports

156 František Svěrák: Další činnost jazykové poradny ve Zlíně

157 jh. (= Jiří Haller): Zázračná halena

Short articles

159 Dvě poznámky k Bramborovu článku

160 Lidový

160 „Všeplenární“

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 9-10

Articles

161 Vladimír Šmilauer: O jménech našich řek

165 Jiří Haller: O předložce pro

Reviews and reports

176 Š.: Z našich časopisů

Short articles

177 Š. (= Vladimír Šmilauer): Bojar

178 Josef Janko: Dozvuky k článkům o „šmelině“

179 Josef Janko: Fibich, Wihan

179 Š. (= Vladimír Šmilauer): Ministra

180 Názvosloví a jmenosloví

180 Text jmenovacích dekretů