Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 78 (1995), issue 1

Articles

Pavel Jančák: Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase (Josefu Filipcovi k osmdesátinám)

Josef Filipec: K druhému vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost

18 Josef Šimandl: Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví

26 Karel Fic: K typům pojmenování v rámci jedné specifické sémantické skupiny výrazů (Na základě nářečních pojmenování projevů pohlavního pudu u některých druhů domácích zvířat)

31 Vladimír Koblížek: Rodná jména a jejich hypokoristické podoby v Jungmannově Slovníku česko-německém

36 Magdalena Kneřová: Ke způsobům oslovování v mluvených projevech

Reviews and reports

45 Petr Mareš: Krakovská konference o jazykové kultuře

47 Edvard Lotko: Příručka rétoriky pro střední školy

49 Václava Musilová: Třetí konference Mezinárodní asociace forenzních lingvistů

53 Václava Holubová, Vladimír Mejstřík: Významné životní jubileum Josefa Filipce

Short articles

56 Ludmila Uhlířová: Ahoj Ivano!

Naše řeč, volume 78 (1995), issue 2

Articles

57 Jubileum Jiřího Krause

61 Alexandr Stich: Existuje u nás pocit ohrožení jazyka?

74 Miloslav Sedláček: Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny

80 Jana Hoffmannová: Feministická lingvistika?

92 Ivana Svobodová: O jazykovém chování v jazykové poradně

Reviews and reports

96 Karel Kučera: Slovník české frazeologie a idiomatiky

99 Josef Hrbáček: Nová práce o dialogu

102 Ivan Lutterer: První komplexní popis struktury českých pomístních jmen

103 Mieczysław Balowski: K Słowniku języka C. Norwida a výzkumu individuálního slohu spisovatele v Polsku

Short articles

109 Emanuel Michálek: Rybitví nebo Rybitvy?

110 František Štícha: Potažmo

Naše řeč, volume 78 (1995), issue 3

Articles

113 Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 6.

124 Marie Těšitelová: O jazyce prezidenta dr. Edvarda Beneše (1884—1948)

136 Igor Němec: Systémovost antonymie jako vývojový faktor (Josefu Filipcovi k osmdesátinám)

138 Marie Čechová, Kamila Karhanová: K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci

145 Jan Obdržálek: O fyzikální terminologii

Reviews and reports

148 Jaroslav Bartošek: Splacený dluh zvukovému popisu češtiny

154 František Štícha: Cesty a osudy evropských jazyků

158 Jiří Zeman: Sociolinguistica 1993

164 Jana Jančáková: Nový svazek Západočeské vlastivědy

Short articles

168 Ivana Svobodová: Probydlené lůžko

Naše řeč, volume 78 (1995), issue 4

Articles

169 Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 7.

179 Josef Filipec: Ještě nad 2. vydáním SSČ a zvláště tvaroslovím

183 Ludmila Uhlířová: Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

189 Jan Balhar: Jak mluví dnes vídeňstí Češi

197 Jarmila Bachmannová: Mluvený projev spisovný a nespisovný

Reviews and reports

202 Milan Jelínek: O Čapkových Hovorech s TGM

205 Naděžda Bayerová, Dana Davidová: Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka

210 Milena Švehlová: Do videnia v Banské Bystrici v r. ’97!

213 Jana Hoffmannová: O telefonických rozhovorech, o tom, jak začínají, a o telefonování vůbec

218 Rudolf Šrámek: O příjmeních v současné češtině

219 Ivana Svobodová: Miloslav Sedláček sedmdesátiletý

221 Ivan Lutterer: K nedožitým sedmdesátinám Emila Dvořáka

Short articles

223 Milena Šipková: K jednomu typu názvu podniků

Naše řeč, volume 78 (1995), issue 5

Articles

225 František Štícha: Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

236 Hana Prouzová: K vazbám některých sloves myšlení

239 Jiří Rejzek: Lidová etymologie a česká náboženská terminologie

243 Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativa s významem ‚červená země‘ v pomístních jménech v Čechách

Reviews and reports

248 Jiří Kraus: Text očima českého syntaktika

250 František Štícha: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba

254 Jan Balhar: Slovenská dialektológia

257 Stanislava Kloferová: Česká Vídeň

260 Světla Čmejrková: Jazyk a styl pro dětskou literaturu

264 Ivan Lutterer: Sto let od narození univ. prof. Vladimíra Šmilauera

265 Olga Martincová: Životní jubileum profesorky Radoslavy Brabcové

Short articles

268 Jiří Kraus: Obchodované akcie

270 Ludmila Uhlířová: Spotřebiště

271 Vladimír Staněk: Poznámka k psaní skloňovaných zkratek typu dikové/DIKové