Časopis Naše řeč
en cz

Y

[Answers]

(pdf)

-

(V. D.) Výklad o psaní i-y byl v N. Ř. podán již několikrát, nejobšírněji v článcích prof. Zubatého O českém pravopise v roč. II.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 95

Previous Vloupati se

Next Zarathuštra