Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 1

Articles

Marie Těšitelová: K současné české próze z hlediska frekvence slov

10 Stanislava Kloferová: Vlastní jména v Českém jazykovém atlase

17 Ivana Svobodová: O psaní velkých písmen (Na pozadí poradenské počítačové databáze)

30 Svatava Machová: Dvě předložky vedle sebe

35 Jindra Světlá: Sleva, sleva, sleva (Jak se strategie prodeje a cenová politika našich obchodníků přibližuje Západu)

Reviews and reports

39 Milan Harvalík: Úvod do obecné onomastiky

43 Ján Horecký: Na storočnicu profesora J. M. Kořínka

44 Petr Mareš: Jazyky a jazyková výuka ve školství „českých korunních zemí“

46 Ludmila Uhlířová: „Gramatický telefon“ v Cáchách

48 Ivana Svobodová, Jiří Kraus: K životnímu výročí Ludmily Uhlířové

Short articles

50 Václava Holubová: Význam a užívání slova předvolba

52 Anna Černá: Vikingové

53 Josef Šimandl: Aranže

55 Diana Svobodová: Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě

56 Z dopisů jazykové poradně

Editor's notice

56 Knihy a časopisy zaslané redakci

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 2

Articles

57 Josef Šimandl: Morfologická problematika v jazykové poradně (1. část)

77 Vladimír Staněk: Neologismy v díle Karla Čapka

Reviews and reports

97 Alena M. Černá: Staročeský slovník, sešit 23

100 Zdeňka Tichá: Lexicographica ‘99

103 Jiří Kraus: K životnímu jubileu Josefa Hrbáčka

Short articles

104 Stanislava Kloferová: Zombi(e), ale mumie

105 Josef Šimandl: Nasmlouvat, nasmlouvaný

108 Václava Holubová: Kustomizace

111 Z dopisů jazykové poradně

Editor's notice

112 Knihy a časopisy zaslané redakci

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 3

Articles

113 Josef Šimandl: Morfologická problematika v jazykové poradně (2. část)

132 Marie Čechová: Pragmatický a jazykový charakter pranostik

140 Alena M. Černá: O názvosloví chiromantickém

152 Slavomíra Ježková: Embargo, torpédo a další hispanismy v češtině

Reviews and reports

158 Jiří Kraus: Nově o přípravě a stylizaci odborného textu

161 Lucie Hašová: Nová kniha o konverzaci v češtině při rodinných a přátelských návštěvách

Short articles

165 Anna Jirsová: O volbě předložkové vazby

165 Karel Komárek: Ještě ke kodifikaci náboženské terminologie

167 Z dopisů jazykové poradně

Editor's notice

168 Knihy a časopisy zaslané redakci

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 4

Articles

169 Josef Šimandl: Morfologická problematika v jazykové poradně (3. část)

193 Ivana Kolářová: Některé významy a funkce slova to v souvislých textech

Reviews and reports

200 Radoslava Brabcová: Za profesorem Aloisem Jedličkou

201 Alena Macurová: O výchově ke komunikaci

204 Alexandr Stich: Slovinská (a trochu i česká) jazykověda o vojenském jazyku

211 Jarmila Bachmannová: Slovník textilního slangu

213 Jiří Damborský: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice

214 Jana Svobodová: Řeč autority a lásky

216 Jana Pleskalová: K životnímu jubileu Dušana Šlosara

Short articles

218 Václava Holubová: Slovo folklor v současném úzu

219 Ludmila Danylenková: Kdy je Škaredá středa?

222 Hana Konečná: Sněháňky

223 Z dopisů jazykové poradně

Editor's notice

224 Knihy a časopisy zaslané redakci

Naše řeč, volume 83 (2000), issue 5

Articles

225 Josef Šimandl: Morfologická problematika v jazykové poradně (4. část - dokončení)

243 Hynek Tešnar: K pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století

253 František Štícha: Odkazovací přívlastkové zájmeno ten v české literatuře 19. stol., zejména u A. Staška

Reviews and reports

260 Alexandr Stich: O spisovné moravštině a jiných „malých“ jazycích

264 Ivana Bozděchová: Dvě práce frazeologické z dílny ruských bohemistů

Short articles

269 Anna Černá: Od překupníků k distributorům a dealerům

271 Emanuel Michálek: Temelín

272 Z dopisů jazykové poradně

Editor's notice

272 Knihy a časopisy zaslané redakci