Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 1

Articles

Josef Zubatý: Stavěti, staviti I.

Short articles

Jich — jejich

Ta učená slova!

Reviews and reports

10 E. (= Václav Ertl): Slovník českých vazeb a rčení

28 František M. Bartoš: K Flajšhansovu článku Husovo umění slohové

Answers

29 Brikcí z Licka

30 Lány

30 Prachy

30 František Táborský: Putna — putyra

31 Radigast

31 Slížky

31 Štěrba

32 Tento z…

32 Zápor

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 2

Articles

33 Josef Zubatý: Stavěti, staviti II.

Short articles

39 Vilém Mathesius: Přívlastkové ten, ta, to v hovorové češtině

41 Přechodníky

Reviews and reports

42 Václav Nerad (= Václav Ertl): Saint Simon a August Comte

55 Z našich časopisů

Answers

57 Kolozubý

58 Léta dvacátá atd.

58 Podlaží

59 Porovnati, srovnati

59 Povahovati, považovati si

60 Silně

61 Silnoproudý

61 Směrodatný

62 Spéra, spirála

63 Šuft

63 Tajuplný

63 Trpný rod

64 Zlatá neděle

64 Ženská mužstva

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 3

Articles

65 Václav Flajšhans: Noví svatí

Short articles

71 Zbylo sto tři

73 Prostý, prostný

Reviews and reports

76 Augustin Jar. Doležal, R. (= Redakce): Nové knihy pro mládež

82 Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

85 Václav Flajšhans: Doslov k Bartošovu Husovi

Answers

90 Dvoučtvrtní, dodatečné zkoušky

90 Kozel

90 Kunratice, Paběnice

91 Lza, budějovická silnice

92 Malaga

92 Mlíti

92 Morous

93 Pan Novotný

93 Piju — pijou

95 Předložky

95 Promovati

95 Šetřiti

96 Zlatá neděle

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 4

Articles

97 Václav Ertl: Jednohlasný, jednohlasně

Short articles

110 Skaná nit

114 Zájmena

Reviews and reports

114 Václav Flajšhans: Kladské písničky

118 Z našich časopisů

Answers

122 Autobus, automat

122 Inspektorát

122 Koně běžely

123 Lámati si hlavu

123 Oči, uši

124 Oslo, Ošlo

125 Podjaří

126 Poučník

126 Převaditi, převážeti (převazeti)

127 Spořilov

127 Šestadvacet

128 Tohoročný

128 V Slaném

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 5

Articles

129 Josef Zubatý: Odlehnouti

Short articles

139 Mne, mě

141 Brzo-li

Reviews and reports

142 F. Krsek: Světlo Asie

149 Z našich časopisů

Answers

153 Bez ohledu

154 Dále

155 Hřibárna

155 Ložiti

156 Pacholek, paholok

157 Pobírati, pobrati

157 Předpis, předprodej

158 Reservoir

158 Slovosled

158 Stolín

159 Štěrk

160 Zabýti

160 Žižkov — Vítkov

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 6

Articles

161 Josef Zubatý: Odlehnouti

Short articles

167 Spisovatílek

173 F. O.: Kýč

Reviews and reports

174 Jan Mukařovský: Základy českého verše

180 E., Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

Answers

185 Fidibus

185 Chrániti

186 Kucně

187 Lehost

187 Madlo

187 Makaronština

189 Mocný

189 Mořská pěna

190 Podmínka

190 Pokusný

190 Prosba

191 Torpedoborec

192 Troja

192 Zabýti

192 Zlatá neděle

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 7

Articles

193 František Oberpfalcer: Jakost

Short articles

200 Sobělibý — samolibý

203 Jejich osvobození — jich osvobození

Reviews and reports

212 Jan Mukařovský: Základy českého verše

221 Z našich časopisů

Answers

223 Kongrua

223 Piškot

223 Štrapáce

224 Vzpomínati

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 8

Articles

225 Josef Zubatý: Nemohu za to

Short articles

234 Nadání, nadace

236 K. J.: Zádrhel

Reviews and reports

236 Augustin Jar. Doležal: Jaro

Answers

249 Běžný

249 Dbáti a jiné

251 Jiráskovi Psohlavci

252 Materielní

252 Myslivec

253 Nížepsaný, zmíněný

253 Ocítati se

254 Podlaha

256 Rodiče umřeli

256 To je co říci!

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 9

Articles

257 Václav Flajšhans: Naše nejstarší jména osobní

Short articles

266 Husovo odsouzení

270 Zemčata, vzhůru!

Reviews and reports

271 E. (= Václav Ertl): Výbor vazeb a rčení z oboru vojenského

282 Z našich časopisů

Answers

284 Jako, jakožto

285 Ku

285 Madlo, mádlo

286 Nácestní stanice

287 František Oberpfalcer, Red. (= Redakce): Převazeti

288 Šlágr

288 Žižkov — Vítkov

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 10

Articles

289 Josef Zubatý: Spolu, dohromady

Short articles

293 Václav Flajšhans: Macerat — macarát?

296 Z. (= Josef Zubatý): Nemohu za to

299 Pozříti

Reviews and reports

303 H.: Vývoj současného spisovného českého jazyka

308 Z našich časopisů

Answers

309 Hořelice, Hostivice

310 Hospodin

311 Hustopeče

312 Kalík, mikádo

312 Pro což

313 Proletěn

314 Skaná nit

314 Usedavý pláč