Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 1

Articles

František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, I.

Josef Zubatý: Vrané koně

Reviews and reports

12 B.: Hankovy Písně a Prostonárodní srbská muza do Čech převedená

14 Š.: Miška

Short articles

16 Josef Zubatý: Kabát dobře padne

18 Mluvme a pišme zřetelně

19 Nové germanismy

21 V. Kle., Red. (= Redakce): Ulice »na Příkopě« či »na Příkopech«?

22 Antonín Kotík: »Vížiti«?

23 Vrstevník, rovesník

24 V. Kle.: Wilsonovo město?

Answers

25 Hála, Hálek a pod.

26 Prokop M. Haškovec, Václav Ertl: Nemám kdy

28 »Vidím se nucen« či »nucena«?

30 František Novotný: Zájmeno »jenž« a diplomacie

Letter's to editors

30 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 2

Articles

33 Josef Zubatý: Platiti

41 František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, II.

Reviews and reports

47 Z. (= Josef Zubatý): Kronika Trojanská

50 E.: Nástrojová ocel a její kalení. Nástroje řezací na kovy, jejich výroba a využitkování

Short articles

54 Alsasy, Alsasko

54 Kořeniti

55 B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Trhová smlouva — kupní smlouva, vložiti do knih — vtěliti do knih

56 Jan Gebauer, Václav Ertl: »Ty kluku klukovská!«

Answers

57 Kabát dobře padne

57 J. Inderka: Kterak se překládá ze slovanských jazyků

58 S pomocí — pomocí

58 Z. (= Josef Zubatý): Tvary životné a neživotné

60 Dr. František Šelepa: Bolševictví

Letter's to editors

61 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 3

Articles

65 Josef Zubatý: O českém pravopise

72 Bohuslav Havránek: O lékařském slovníku

Reviews and reports

80 B.: Synové

84 B.: Obrázky ze staré školy

Short articles

85 Dal se do pláče — rozplakal se

87 Košice, Košic; Bratislava, v Bratislavě

87 Richard Jiřík: »Má dáti« — »dal«

88 František Novotný: Máte čas?

88 »Příteli Machare, vystřízlivěte!«

89 K.: Súčtovati — zúčtovati

89 Vhodné slovo

Answers

90 Richard Rynda, S. M.: Čeština našich zákonů

91 Eid = Cid

91 Hohenzoller — Hohenzollerové

91 Dr. Gintl: »Platiti«

92 J. B., Red. (= Redakce): »Po případě«

92 K. Bolina, Red. (= Redakce): »Samotíž«

93 »Self made man«

93 K. K.: Snětivý klas v české pšenici?

93 F. N.: Sté výročí

94 František Novotný: Z obchodní češtiny

Letter's to editors

94 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 4

Articles

97 Josef Zubatý: O českém pravopise

105 František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, III.

Reviews and reports

111 Z. (= Josef Zubatý): Cihly

112 B.: Ulomená haluz

Short articles

113 B.: Divoké kvítí

117 Bolševisté!?

118 Čechoslovák

Answers

118 Opakování předložky »mezi«

120 Panchart

121 Vížiti

122 Vrané koně

123 Dr. Bohuslav Gebauer, Red. (= Redakce): Vtěliti. Kupní smlouva

Letter's to editors

125 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 5

Articles

129 Josef Zubatý: O českém pravopise

137 Václav Ertl: O výrazech zesilovacích, vzniklých otřením významu

Reviews and reports

145 B.: Verše

146 Š.: Bolševické peklo v Petrohradě za komuny a rudá hrůzovláda

Short articles

147 B.: Divoké kvítí

151 Vrhnouti, vrhnouti se

152 Stanovisko či stanoviště?

153 Na schodou, se schodou

154 Jiří V. Klíma: Válečný »poškozenec«

Answers

154 Jdi pryč

Letter's to editors

157 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 6

Articles

161 Josef Zubatý: Co nejvíce, co možná nejvíce; čím více, tím lépe; dost na tom

167 František Bílý: Z mých vzpomínek na Jana Gebauera, IV.

Reviews and reports

175 Ladislav Drůbek: Továrna

179 František Oberpfalcer, Red. (= Redakce): České názvosloví vojenské

Short articles

182 V. T., Red. (= Redakce): »Podpořiti«

183 Nazývati se — jmenovati se

184 »Zhovadělý, zdivočelý«

185 Jiří V. Klíma: Zámělí, Záměl či Záměly?

186 Stanouti

187 Výměnek či výminek?

Answers

188 Mluvme a pišme zřetelně

188 Latinský koutek

189 Úbyt, úbytné?

189 Jméno našeho státu

190 Dr. J. Šimek, Red. (= Redakce): Evangelická církev Bratrská

Letter's to editors

190 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 7

Articles

193 Emil Smetánka: Skrz

197 Josef Zubatý: Tři slovesa

Reviews and reports

209 B.: Dcery země

211 Václav Nešpor, Ludmila Korblová-Tichá: Před bouří

Answers

212 Úřední čeština

215 »Obratní odpověď«

217 Chyběti

217 Náměstí a lípa svobody či Svobody?

217 »Osazenstvo«

218 F. N.: Zub času

218 František Novotný: Svatý Václav

Letter's to editors

219 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 8

Articles

225 Josef Zubatý: Konečně, posléze

234 František Trávníček: Opatrovati co či čeho?; povolánu býti; kouknouti, koukati

Reviews and reports

239 B.: Churavec, Samojed

Short articles

243 B.: Divoké kvítí z novinářských luhů

246 Liptovská župa

247 »Vyšed ven, plakal hořce«

Answers

248 Josef Zubatý: Tak říkajíc, počínajíc atp.

250 Ta cizí slova

251 Okres Smíchov či Smíchovský?

251 Jura Buráň: Ještě »zázemí«

251 Ing. F. Smékal: Samotíž

Letter's to editors

252 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 9

Articles

257 Josef Zubatý: Spolu

261 Václav Ertl: Podlehnouti, podléhati

Reviews and reports

267 B.: Češi na Slovensku

269 H. Hrubý: Vánoční koledy

Short articles

272 B.: Divoké kvítí

276 Jeden

276 V. T.: Možnost a mentalita

277 Nové germanismy

278 B. Hk. (= Bohuslav Havránek): Slovenština v čítance pro obecné školy

Answers

279 Ta cizí slova

280 Pokládati někoho něčím

281 Rakušácké slovo

282 Z živnostenských germanismů

282 Skrývačky

283 Jak se píše

283 Prof. dr. Josef Thomayer: Samotíž

283 Váha

283 Arch. dr. Alois Čenský, Red. (= Redakce): Futro, venýř

Letter's to editors

285 Listárna

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 10

Articles

289 Josef Zubatý: O českém pravopise

293 Jiří Malovaný, Red. (= Redakce): Čím dál, tím víc; čím dál víc

Reviews and reports

296 B.: Štěstí van Zantenovo

299 František Oberpfalcer: Na ochranu a povznesení jazyka českého

Short articles

302 Návštěvou u novin

307 »Vidno«

310 Spolu

Answers

310 Josef Janko: Venýř

311 Co je Nejvyšší rada spojených a sdružených mocností?

Letter's to editors

312 Listárna