Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 1

Articles

Ludmila Uhlířová: Sloveso určité v aktuálním členění větném

10 Iva Nebeská: K vyjadřování předmětu a příslovečných určení v češtině

18 Jaroslava Hlavsová: Dialektologie na Národopisné výstavě českoslovanské r. 1895

30 Jana Hoffmannová: Jazyková komika v kreslených vtipech Jana Vyčítala

Reviews and reports

38 Karel Šebesta: Karel Svoboda sedmdesátiletý

41 Jan Balhar: K dvojímu výročí profesora Adolfa Kellnera

44 Edvard Lotko: K životnímu jubileu Miroslava Komárka

47 Marie Těšitelová: O kvantitativní analýze češtiny s pomocí moderní výpočetní techniky

51 Jan Petr: Český překlad sovětské práce o sociolingvistice

Short articles

56 Hana Prouzová: O dosběru brambor a jiných plodin

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 2

Articles

57 Mírová výzva k vědcům celého světa

59 Miloslav Sedláček: Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od cizích příjmení

76 František Štícha: Konkurence kladu a záporu v otázkách zjišťovacích

Reviews and reports

84 Přemysl Hauser: Návrh nového slovinského pravopisu

86 Erik Hansen: Skandinávské jazykové společenství

89 Petr Nejedlý: Užitečný příspěvek k výkladu Vančurovy tvorby

93 Věra Petráčková: Sborníky filozofické fakulty Univerzity Palackého

95 Josef Hrbáček: Sborník Filologické studie XI

98 Jaroslav Porák: Příspěvek k poznání dějin naší bohemistiky a slavistiky

100 Jaroslav Porák: Vliv ruštiny na slovní zásobu češtiny v obrození

103 Jana Jančáková, Věra Petráčková: K nedožitým sedmdesátinám Jaromíra Běliče

104 Jaroslava Pečírková: K šedesátinám Igora Němce

107 Josef Filipec: K životnímu jubileu Stanislava Králíka

Short articles

110 Jaroslav Porák: Jaký pán, takový krám

111 Olga Vondrová: Priezvisko není přízvisko

112 Naďa Fuková: Demise z funkce, na funkci?

112 Alena Polívková: Artotéka

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 3

Articles

113 Libuše Kroupová: Klasifikace sekundárních předložek z hlediska jejich tvoření

117 Světlana Lebeďová: Spojování sloves cizího původu s českými předponami

121 Stilijan Stojčev: Charakter a funkce českých dějových substantiv na -ná, -tá

130 Růžena Buchtelová: Výslovnost dvou typů francouzských vlastních jmen v češtině

Reviews and reports

139 Růžena Šišková: Vysoké ocenění díla ukrajinských lexikografů

139 Josef Filipec: Česká frazeologie

143 Eva Pokorná, Alena Polívková: Zeměpisná jména Československa

147 Jitka Šonková: O příspěvku sovětské lingvistiky ke studiu českých citoslovcí

148 Věra Petráčková: Sborník Letní školy slovanských studií

151 Petr Mareš: Dvacátý sedmý běh Letní školy slovanských studií

153 Josef Štěpán: Jubilejní mezinárodní konference Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy

Short articles

155 Jan Petr: Mezinárodní — mezinárodový

158 Olga Suchánková: O výslovnosti některých německých příjmení

159 Karel Kamiš: Několik poznámek k vývojové nemluvnosti

160 Lumír Klimeš: K článku Slovník cizích slov od Lumíra Klimeše

161 Milada Nedvědová: Staročeské adjektivum plachý

164 Eva Macháčková: Školicí, nebo školební středisko?

164 Naděžda Fuková: Jak psát Hvězdné Městečko?

165 Věra Vlková: Pojmenování vzniklá z písmenných zkratek

166 Hana Prouzová: O zásobování jinak

167 Naděžda Fuková: Jména mláďat

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 4

Articles

169 Alena Polívková: Slovenská místní jména v českém kontextu

179 Alena Macurová: Postoje k jazyku stylizované v umělecké próze (Na materiále jedné Nerudovy povídky)

184 Eva Macháčková: K některým vyjadřovacím prostředkům pracovních předpisů v kuchařských knihách

188 Slavomír Utěšený: Bludné hvězdy - bludice (K vývoji sémantických polí)

Reviews and reports

198 Miroslav Komárek: Kniha o humanistické češtině

200 Dušan Šlosar: Dnešní situace českých přechodníků

203 Miloslav Sedláček: Jazykové zkratky v češtině

207 Jiří Nekvapil: Publikace o strojové lingvistice

210 Ludmila Uhlířová: Bulharská příručka jazykové kultury

211 Naďa Fuková: Slova z dovozu

213 Jaroslava Hlavsová: O počátcích českého jazykového zeměpisu (K stému výročí narození A. Frinty)

Short articles

218 Emanuel Michálek: Z dějin našeho pravopisného názvosloví

219 Ludmila Švestková: Kálet prádlo

220 Eva Macháčková: Restaurace a rezervace

221 Naďa Fuková: Malé, nebo velké písmeno v názvech sálů a síní?

222 Miloslava Knappová: Orlickoústecko

222 Miroslav Roudný: Terciární, kvartární

223 Eva Macháčková: Požadavky na zvýšení kvalifikace, nebo požadavky zvýšení kvalifikace?

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 5

Articles

225 Karel Kučera: K vokalizaci neslabičných předložek v současné češtině

237 Slavomír Utěšený: Býti, či být? v milostných dopisech před sto lety

Reviews and reports

241 Pavel Jančák: Kniha o brněnské mluvě

245 Miroslav Roudný: Druhé vydání slovenského slovníku cizích slov

246 Eva Macháčková: O české terminologii

251 Marie Krčmová: Konference o slangu a argotu

252 Věra Petráčková: Jubileum Františka Martina Pelcla

258 Jaromír Spal: Šedesát let doc. Lumíra Klimeše

259 Běla Poštolková: K nedožitým osmdesátinám Miloše Helcla

261 Libuše Kroupová, Vladimír Mejstřík: Za Jaroslavem Zimou

Short articles

262 Ludmila Uhlířová: Cestující jsou povinni se za jízdy držet

264 Miloslava Knappová: Vietnamská osobní jména v češtině

266 Miloslav Sedláček: Samoplátecký (?) poukaz

268 Ludmila Švestková: Osina

269 Vlasta Straková: Masírovaná propaganda?

270 Karel Kamiš: Agrodesign

271 Ludmila Švestková: Suden