Časopis Naše řeč
en cz

Perla

[Answers]

(pdf)

-

(V. N.) Slovo původu románského. Doloženo je v středověké latině v tvaru perula (i perulus), odtud vlaš. perla, franc. perle atd.; do němčiny přeneseno jako Berle, Perle atd. Původ hledají ve vulg. lat. pirula, což by znamenalo »hruštička« (lat. pirus »hruška«), nebo ve vulg. lat. pernula »mušlička« (lat. perna m. j. »mušle«); nebylo by snad nemožno pomýšleti na vulg. lat. pirula m. pilula »kulička« (lat. pila »míč, koule«). Jihoslov. jméno perly (círk.-slov., bulh., srb.) bisr, biser pochází z východu (arab. busra »nepravá perla«); toto slovo se objevuje i v stč. slovnících a j. (podle mínění Flajšhansova, známého z přednášky v Král. spol. nauk, bylo by se k nám dostalo hlaholským církevním písemnictvím).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 91

Previous Páč

Next Plzák