dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Latinský koutek

[Answers]

(pdf)

-

»Extra Hungaria non est vita«; tak jsme čtli v Nár. listech 31. srpna. Napsal to p. V. Císař. Nezapomeneme na zoufalý pohled, který obrátil zvěčnělý prof. Rob. Novák k nebesům když slyšel z úst suplenta, jejž nedávno byl pustil při malé zkoušce z latiny, slova »primus inter paribus«; nad »extra Hungaria« by jej byl snad obrátil do pekel. Páni spisovatelé, buď aspoň trochu latinsky umět, anebo latině, i té maďarské, raději dát pokoj! Anebo, musí-li již ta latina býti, nějakého toho primánka na pomoc! A také trochu pozoru na dějiny písemnictví! Že by ten jakýsi Vegetius (»jak jsme se kdysi učili«, píše p. Císař) opravdu byl vykládal svou moudrost 400 let před Kristem?

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 1, p. 30

Previous Kdyžtě

Next Lešení