Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 1

Articles

Josef Hrbáček: Promluva

Stanislava Kloferová: Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase

19 Martina Ireinová: Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce

23 Josef Šimandl: Ke kategorii životnosti některých právních termínů a k jejich shodě

27 Hynek Tešnar: Ještě k pravopisným polemikám v 1. polovině 19. století

Reviews and reports

38 Tilman Berger: Knížka z pražské jazykové poradny

41 Zdeňka Hladká: Český jazykový atlas přechází od lexika ke tvarosloví

43 Jarmila Bachmannová: Nový přírůstek v rodině jazykových atlasů

47 Alena M. Černá: O česko-polských jazykových úskalích

49 Jan Balhar: Nový literárněvědný slovník

Short articles

51 Miloš Dokulil: Samosprávný a správní

52 Ludmila Uhlířová: Mešterka

53 Ivana Svobodová: Merino, valaška a jiná plemena

54 Josef Šimandl: Vychytávky

55 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 2

Articles

57 Lucie Hašová: Jak a o čem se diskutuje v internetovém češtinářském klubu (BTW např. přechodníků je IMHO škoda)

71 Ivana Bozděchová: Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii

82 Pavel Štěpán: Označení černé a bílé barvy v zeměpisných jménech v Čechách

Reviews and reports

96 Ondřej Hausenblas: Za profesorem Alexandrem Stichem

98 Jarmila Vojtová: Lašská slovní zásoba

101 Eva Hošnová: Léta 1999–2002 v časopise Český jazyk a literatura

104 Petr Nejedlý: Brněnské etymologické setkávání

Short articles

108 Ludmila Uhlířová: Galuska

110 Markéta Pravdová: Propan-butan, nebo LPG?

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 3

Articles

113 Miloslava Knappová: K jazykovým a právním aspektům přechylování příjmení v češtině

120 Jan Holeš, Tomáš Typovský: Morfologicko-sémantická analýza českých příjmení tvořených z názvu zvířat a užívaných na severní Moravě

126 Hana Konečná: Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích

133 Alena M. Černá: Možnosti a meze využití kontextu při sémantické analýze staročeskýchexikálních jednotek

139 Eva Hošnová: K užití zájmena onen v textech z druhé poloviny 19. století

Reviews and reports

148 Jana Hoffmannová: Sféry slovenské komunikace: od současných politických debat až k „motúziarčině“

152 Jan Holeš: Kniha o sémiotice v teorii a praxi

154 Lucie Hašová: Další modranská konference

157 Hana Šindlerová: K osmdesátinám profesora Milana Jelínka

Short articles

161 Josef Šimandl: Od čtvrtku do pátka

164 Ivana Bozděchová: Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech

167 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 4

Articles

169 Robert Adam: „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné?

181 Světla Čmejrková: Osudy zvratného posesivního zájmena svůj

206 Markéta Pravdová: Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií

Reviews and reports

218 Jolana Sekaninová: Sborník ze 4. „šlapanického“ sympozia bohemistů

Short articles

222 Martina Ireinová: Dálník neboli ekomobil

223 Anna Černá: Nápěchy

224 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 86 (2003), issue 5

Articles

225 Jarmila Bachmannová: První česká „isofona“ (K 90. výročí Frintovy jazykovězeměpisné korespondenční ankety)

241 Zdeňka Hladká: Cizojazyčné prvky v korespondenci mladých lidí

251 Jana Matúšová: K vývoji příjmení u Čechů v prvních poválečných letech

Reviews and reports

257 Jiří Rejzek: Knížka jazykových fejetonů

258 Zdeňka Tichá: Slang pražských dopraváků

260 Jiří Hasil: Čeština jako cizí jazyk očima Milana Hrdličky

262 Jana Hoffmannová: Za Karlem Hausenblasem

Short articles

266 Jarmila Mlejnecká: Jazyk ve válce

267 Robert Adam: Klíšťová encefalitida

268 Hana Konečná: Vřeckovýtrusý či vřeckovýtrusný?

270 Kamila Smejkalová: Do přírody jedině v nepropro obleku

270 Ludmila Uhlířová: Marmyška

272 Z dopisů jazykové poradně