Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 1

Articles

Josef V. Bečka: Metafora ve větě

14 Jaromír Spal: Translace vazeb s infinitivem

21 Miloslav Sedláček: Sto jeden žák i stojedna žáků?

Reviews and reports

26 Alois Jedlička: Aktuální problémy jazykové kultury

34 Václav Křístek: Nové vydání České mluvnice

37 Ludmila Uhlířová: Nový syntaktický sborník

41 Jan Kořenský: Kniha o společenské komunikaci

44 Jiří Kraus: Studie o funkčním pojetí textu a stylu

48 Radoslava Brabcová: Mluvená spisovná slovenština

52 Ludmila Uhlířová: Sympozium o aktuálním členění výpovědi

54 Jiřina Novotná: Za profesorem Bohuslavem Hálou

Short articles

57 Josef Hrbáček: Rodová platnost substantivních citátových výrazů

58 Igor Němec: Alfa a omega

60 Igor Němec: Tisíc hromů

61 Emanuel Michálek: Kdo se dostal na koráb

62 Oldřich Uličný: Emilia Marty

64 František Hladiš: Nohejbal

67 Alena Chmelová: Potřebujeme anglické termíny input, output a computer?

68 Milena Rulfová: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 2

Articles

69 Blažena Rulíková: Vedlejší promluvová linie

79 Alena Chmelová, Miloslav Sedláček: Přejatá podstatná jména obecná zakončená na -us

87 Václav Křístek: Poznámky k sportovním názvům cizího původu

94 Ladislav Procházka: Jak vzniklo příjmení Procházka?

98 Emanuel Michálek: K jazykovému odkazu mistra Jana Rokycany

Reviews and reports

102 Alios Jedlička, Jaroslav Machač: Nové výkladové slovníky slovanské

111 František Cuřín: Druhý svazek sborníku o česko-německých vztazích

115 Blažena Rulíková: Jazykovědné příspěvky ve sborníku Slavica Pragensia XI

Short articles

119 Vladimír Mejstřík: Z 39. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

123 Antonín Tejnor: Novináři, pište česky…

124 Alexandr Stich: Psaní názvů států a zemí

125 Běla Poštolková: Nová pojmenování z výrobních značek

127 Anna Jirsová, Alena Chmelová: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 3

Articles

129 Redakce: Padesát let Komunistické strany Československa

131 Václav Křístek: K jazykové stránce revolučního tisku za první republiky

141 Miloslava Knappová: Politickoekonomický, nebo politicko-ekonomický? (K pravopisu složených přídavných jmen)

157 Jaroslav Kuchař: K přechylování příjmení Krejčí

161 Zdeňka Sochová: K filmovému dabingu

Reviews and reports

165 Adolf Kamiš: Jazykovědná problematika RKZ

168 Alena Fiedlerová: Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského

169 Antonín Tejnor: Vědecká sympozia o terminologii

178 Blažena Rulíková: Aktuální otázky současného spisovného jazyka v sovětském sborníku

182 František Uher: Dvě nové práce o češtině pro Němce

Short articles

188 Alena Polívková: Jak psát a skloňovat slovo spray

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 4

Articles

189 25 let Ústavu pro jazyk český ČSAV, 60 let od založení Kanceláře slovníku jazyka českého

190 Jaroslav Machač: Vznik a vývoj prvního českého jazykovědného pracoviště (K 60. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého)

201 František Daneš, Miloš Dokulil: Čtvrt století Ústavu pro jazyk český

213 Jaroslav Kuchař: Péče o jazykovou kulturu v Ústavu pro jazyk český

Reviews and reports

221 Zdeněk Tyl: Výběr z knižních publikací Ústavu pro jazyk český ČSAV 1946—1971

233 Václav Křístek: Slovník spisovného jazyka českého

239 Alois Jedlička: Dvě významná díla české a slovenské jazykovědy (Tvoření slov v češtině 2 a Morfológia slovenského jazyka)

252 František Cuřín: Monografie o vývojových postupech v české slovní zásobě

256 Ludmila Uhlířová: O pětijazyčném terminologickém slovníku z kvantitativní lingvistiky

258 Josef Filipec: K osmdesátinám Aloise Získala

Short articles

264 Vladimír Mejstřík: Z posledního, 40. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

270 Libuše Kroupová: Úsilí proti něčemu?

271 Alena Polívková: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 54 (1971), issue 5

Articles

273 Alois Jedlička: Stopadesáté výročí narození Martina Hattaly

275 Bohumil Skalický: Martin Hattala a vývoj českého mluvnictví

283 Alexandr Stich: Neologismy v Havlíčkově publicistickém slohu (K stopadesátému výročí Havlíčkova narození)

300 Pavel Vašák: Česká příjmení statisticky

Reviews and reports

305 Jaromír Spal: Místní jména na Moravě a ve Slezsku

308 Josef Vintr: Staročeská právní terminologie do doby Husovy

311 Jaroslav Bartošek: Úvod do fonetiky slovenčiny

Short articles

313 Alena Fiedlerová: Z druhého sešitu Staročeského slovníku

316 P. Šereďko: Zemědělské lidové názvy z Vyškovska