dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Oči

[Answers]

(pdf)

-

(A. N.) Oči je tvar dvojný, oka tvar množný. S úpadkem dvojného čísla stírá se tento rozdíl a tvaru oči se užívá také za číslo množné; na př. hospodář má na sto očí, jimiž všaké kúty zočí (rkp. hr. Baworowského 60a); tak bývá i u jiných tvarů dvojných, ruce, uši a pod. V nové češtině se vyvinul rozdíl mezi obojími tvary, oči, očí atd. a oka, ok atd., ten, že oči znamenají údy tělesné (dva i více), oka pak předměty jiné; rozdílu toho však, jak vykládá a příklady dokládá Gebauer, Hist. ml. III, 1, 360, v starším jazyce nebylo a ani v novějším jazyce není proveden úplně a důsledně: zajíce sice chytají pytláci do ok, ale na punčoše počítávaly naše matky oči, několik očí, po několika očích atd. Je tedy celkem stav nynější ten, že o ústrojí zrakovém užíváme tvarů oči, očí atd., ať jde o dvě oči či o několik, o předmětech jiných pak dílem tvarů oka, ok atd., dílem oči, očí podle toho, jak se u kterého slova ten neb onen způsob ustálil.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 4, p. 125

Previous Názadník

Next Odměk