Časopis Naše řeč
en cz

Přikrašlovati

[Answers]

(pdf)

-

V poslední době jsme čtli v novinách několikrát slovo přikrášlovati (člen vlády »přikrášloval« některé zlořády svého ministerstva a pod.). Kmotrem toho slova sice asi jest něm. beschönigen, slovo samo však je tvořeno dobře (jako přibarviti, přismažiti a j.). Ale dlouhé á se nám v něm nelíbí. Kořenné slabiky se v slovesech 6. tř. zpravidla zkracují (zkrátiti: zkracovati, obhájiti: obhajovati, král: kralovati atd.), ba někdy i přípony základních jmen podst. (kacíř: kaceřovati, rytíř: církev rytěřující, žalář: žalařovati). A pak: neleží správný vzor (okrášliti: okrašlovati) dosti na snadě, abychom podle něho říkali přikrašlovati?

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 92

Previous Přeštice

Next Přikvačiti, přikvapiti