Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 79 (1996), issue 1

Articles

Jiří Kraus: Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení

10 Vladimír Šaur: Pocit ohrožení českého jazyka existuje!

15 Alena Jaklová: Několik poznámek k rybářskému slangu a k rybářské terminologii

21 Milada Homolková: O slovese protiřečit

26 František Štícha: Křížení vět v češtině

Reviews and reports

32 Lumír Klimeš: Akademický slovník cizích slov

38 Jan Balhar: Stavba věty v mluvených projevech

42 Vladimír Koblížek: Sborník Filologické studie XIX

46 Milan Harvalík: Vypravování z Jablunkovska

Short articles

48 Jiří Kraus: Býčí trh

49 Jindra Světlá: Pot-pourri či potpourri?

51 Eva Trnková: Kde všude dnes najdeme latinu

52 Bohumil Skalický: Zieleniec a Battěk

52 Ivana Svobodová: Otázka pro

52 Bohumil Skalický: Ostropestřec a mudřec

53 Emanuel Michálek: K církevněslovanským rysům v starých osobních a místních jménech

54 Libuše Olivová-Nezbedová: K příponě -čice v češtině

55 Anna Jirsová: Pokus vraždy?

Naše řeč, volume 79 (1996), issue 2

Articles

57 Igor Němec: Proč má slovo prostředek předponu pro-

61 Naděžda Kvítková: K jazyku současných duchovních promluv

66 Petr Karlík: Syntaktické sloveso

73 Jindra Světlá: K otázce vlivu překladů na současnou češtinu (Na materiálu průvodce Švýcarskem)

78 František Štícha: O jazyce pamětí Vlastimila Brodského (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám)

85 Pavel Flegl: K vývoji české charakterologické terminologie

99 Diana Svobodová: Anglické výrazy v českém publicistickém stylu

103 Daniela Cypriánová: O lingvistické terminologii ve dvou ročnících Naší řeči

Reviews and reports

106 Milada Voborská, Zdeňka Kavková: Lingvistická konference „Učební text — jeho funkce, produkce, percepce a interpretace“

108 Ludmila Uhlířová: Svenska språknämnden aneb jazyková poradna po švédsku

Short articles

110 Albena Rangelova: Workoholismus a to ostatní

Editor's notice

113 Vážení čtenáři, vážení předplatilé,

Naše řeč, volume 79 (1996), issue 3

Articles

115 Zdeněk Hlavsa: Právní texty a jazyková poradna

119 Hana Prouzová: Zmínit se, zmínit a reflexivní slovesa dicendi

124 Alena Černá: Kalostudnek a ti druzí (K počátkům české terminologie psychologické)

129 Marie Čechová: Charakter pojmenování cestovních kanceláří

135 František Štícha: Už vám někdo nabízel peníze jen tak?

Reviews and reports

141 Jindra Světlá: Překládání a čeština

144 Jana Roubínková, Jiří Zeman: Německá práce o mluvě mládeže

147 Hana Konečná: Jaroslav Suk — Několik slangových slovníků

150 Zdeňka Kavková: Rozumět jazyku

153 Jiřina Zourková: 44. a 45. ročník časopisu Český jazyk a literatura

156 Zdeňka Hladká: Lexikografie dnes a zítra

159 Olga Müllerová: K sedmdesátinám Zdeňka Hlavsy

162 Běla Poštolková: Karla Helclová-Kozlová (1905—1996)

Short articles

165 Ludmila Švestková: Boží muka

167 Martina Ireinová: Nová slova mezi námi

Editor's notice

169 Vážení čtenáři, vážení předplatitelé,

Naše řeč, volume 79 (1996), issue 4

Articles

171 Ludmila Uhlířová: Archivace lingvistických dokumentů na počítači (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český — u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část I.

187 Stanislava Kloferová: Ta, či ten sršeň? (K rodovým dubletám v češtině)

192 Dušan Šlosar: Jsou kompozita typu V-(K)-S produktivní?

196 Karel Fic: K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích

204 Jana Pleskalová: O úloze tzv. hypokoristik v nejstarším období češtiny

207 Jarmila Bachmannová: Moravanky v Praze

212 Milena Šipková: Kroměvá tebe

Reviews and reports

215 Josef Filipec: Nový synonymický slovník slovenský

218 Iva Nebeská: O komunikačních funkcích příčinných souvětí

220 Jiří Kraus: Za Miloslavem Sedláčkem

Short articles

222 Jarmila Vojtová: Dentujte s Tridentem

222 Jiří Cejnar: O mluvě „verštatní“

Naše řeč, volume 79 (1996), issue 5

Articles

225 Ludmila Uhlířová: Archivace lingvistických dokumentů na počítači (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český — u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část II.

238 Pavel Flegl: Experimentální studie k výzkumu lexiky v oblasti charakterových vlastností

246 Milan Malinovský: Výraz ovšem a jeho významové modifikace

Reviews and reports

252 František Štícha: Nad novou Příruční mluvnicí češtiny

265 Jana Hoffmannová: Konference o neverbální komunikaci (pocta J. Mistríkovi)

270 Jiří Kraus: 80 let od založení Naší řeči