Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 1

Articles

Co chceme

Josef Zubatý: Zrazovati, zrážeti, odrazovati

Jaroslav Vlček: Několik slov o Blahoslavově Mluvnici české

Miloš Weingart: Slovník jazyka českého

11 Jan Jakubec: Gebauer brusičem

13 Bohumil Vydra: Kocerady či Chocerady?

14 Jazykový výnos c. k. ministra kultu a vyučování

Reviews and reports

16 Novelly Gabriely Reuterové

19 Král hor

21 Z našich časopisů

Short articles

27 Bohumil Vydra: Jihočeské »bátožna«

28 Kdyžtě

28 Podnésti

29 Obeslati

29 Jinak — sice

30 Kterak se u nás píše lidu

30 »Povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi«

31 »Ženské tele«, »mužské tele«

31 »Básník les«

31 »Bánkbán« = »v bance«

Answers

32 »Rce«

32 Užitečné návrhy

32 Slovenština

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 2

Articles

33 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

38 Josef Zubatý: Zrazovati, zrážeti, odrazovati

41 Jaroslav Vlček: Několik slov o Blahoslavově Mluvnici české

44 Miloš Weingart: Slovník jazyka českého

46 František Táborský: Nedorozumění

52 Tříbení jazyka českého na českých školách

Reviews and reports

54 Malířovy dojmy a vzpomínky z Ceylonu a Indie

56 Pohádka o skřítkovi štěstí a jiné

Short articles

57 »Macha«

58 Kdyžtě

60 Zodpověděti — zodpovídati se — zodpovědnost

61 Divoké květy z novinářských sadů

62 Zajímavé otázky

63 Z Jednoty Svatopluka Čecha

63 Německá vydání básní staročeských

Letter's to editors

63 Listárna redakce

Editor's notice

64 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 3

Articles

65 František Táborský: O překládání uměleckém

71 Josef Zubatý: Zrazovati, zrážeti, odrazovati

75 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

80 Augustin Jar. Doležal: Proč vyučování jazyku mateřskému ve škole obecné se nedaří

Reviews and reports

81 Josef Kratochvil, Josef Zubatý: Povaha česká v řeči, Nové rozhledy po řeči a mluvnici

86 Na statku a v chaloupce

88 Z našich časopisů

Short articles

90 »Hladovící« dítky

91 Obdati, obdávati

91 Liptovský sýr

92 Divoké květy z novinářských sadů

93 J. K. (= Josef Kratochvil): Záležitost

93 J. K. (= Josef Kratochvil): Onen

93 »Rce«

Answers

94 X.: Všecko se »odehrává«

95 »Nové lásky «

Letter's to editors

96 Listárna redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 4

Articles

97 Josef Král: Naše brusy I

103 František Táborský: O překládání uměleckém

109 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

114 Jaroslav Vlček: Několik slov o Blahoslavově mluvnici české

117 Jan Jakubec: Pozbýváme citu pro český přízvuk

Reviews and reports

119 Václav Mostecký: Mučenníci

121 Znáš ten kraj, kde hanácké palmy kvetou?

122 Z našich časopisů

Short articles

124 Vymýtiti — vymycovati

125 Ještě jednou »kdyžtě«

Letter's to editors

127 Listárna redakce

Editor's notice

128 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5

Articles

129 Josef Zubatý: Patřiti

132 Josef Král: Naše brusy II

136 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

141 František Frýdecký: Zeyerův blankvers

Reviews and reports

143 Povídky z Kopanic

146 F. R.: Román carevny Kateřiny II.

146 Z našich časopisů

Short articles

147 Fdký. (= František Frýdecký): »Slovač« = Slováci

148 Cizí slova

149 »Semišový« kartáč

149 »Vykolejiti«

149 F. V. K.: Ještě o cizích slovech

150 H.: Kterak píší naši vědci

150 O.: O češtině ve spisech stavebních

151 Máme-li české názvosloví námořnické?

151 Vcp. (= Josef Vycpálek): Pád

152 Vcp. (= Josef Vycpálek): Rozpadati se

152 Vcp. (= Josef Vycpálek): Rozhodně

152 J. K.: Podnos

152 J. K.: Olgin

152 Gn.: »Přicházeti«

153 Gn.: »Jeden«

153 W.: »K carově odstoupení«

153 T.: Kterak skloňujeme slovo duch?

154 A. G.: »Běhoun«

154 Divoké květy z novinářských luhů

155 Zbytečné novoty

156 Na pamět Františka Vymazala

Answers

158 Josef Janko: Užívejme správně přídavných jmen přivlastňovacích!

159 K. Š.: Časový návrh

159 Kaz

Letter's to editors

160 Listárna redakce

Editor's notice

160 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 6

Articles

161 Václav Mostecký: O jazyce románů Jiráskových

166 Josef Zubatý: Více ne

169 Josef Vycpálek: O chybném slovosledu neboli pořádku slov I.

172 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

178 František Strnad: Pozbýváme citu pro český přízvuk

Reviews and reports

179 Mír

180 Stará rodina

Obituary

182 B.: Jan Gebauer

Short articles

183 Zbytečné novoty

184 E.: O vydávání našich klassiků

185 J. Š.: Číslovky řadové

185 J. Š.: Polovice — polovina

185 F. M.: Adresy, inserty, firmy

186 Divoké květy z novinářských luhů

Answers

187 Václav Ertl: Užívejme správně přídavných jmen přivlastňovacích!

188 V. J.: Ke článku pana Aug. Jar. Doležala

189 J. V.: K Blahoslavově Grammatice

190 Otmar Vaňorný: Vysoké moře

Letter's to editors

191 Listárna redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 7

Articles

193 Václav Flajšhans: Naše osady a jejich jména

197 Josef Zubatý: Mezi

199 Josef Vycpálek: O chybném slovosledu neboli pořádku slov II.

200 Václav Ertl: O postavení podmětu po členech úvodních

Reviews and reports

210 Knud Rasmussen mezi polárními Eskymáky

212 Jiný příklad

Short articles

214 Josef Zubatý: Spropitné či zpropitné?

216 Zbytečné novoty

220 Vojtěch Kebrle: »Dovolená«, »na dovolenou«

220 »Beztak«

220 »Vojště«

221 X. Y.: Pana Ševce či Švece?

221 X. Y.: »Naháčový«

221 Česká žena a naše mateřština

Letter's to editors

223 Listárna redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 8

Obituary

225 Josef Zubatý: Josef Král

Articles

227 Josef Král: České jamby

234 Václav Flajšhans: „Měsíční čeština“

237 Josef Zubatý: Napadnouti — napadati

240 Václav Ertl: Širé moře

Reviews and reports

243 Sebrané spisy Františka Vladislava Heka 1

244 O mučenících českých knihy patery

245 Bez věna

246 Ulice

Short articles

248 Zbytečné novoty

248 Josef Král: Nápor

250 V. E. (= Václav Ertl): Záležitost

251 Divoké květy z novinářských luhů

Answers

254 Zamlouvati se

254 »Rukmama«

Letter's to editors

255 Listárna redakce

Editor's notice

256 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 9

Articles

257 Josef Král: České jamby

263 Josef Zubatý: Dostáti v slově

264 Václav Flajšhans: Jazykové desatero

268 Jiří V. Klíma: „Roentgenův“ a „roentgenový“

Reviews and reports

269 Justýnčin mistrovský kus

271 Slovenské pohledy

Short articles

273 B. (= František Bílý): Stého výročí objevení rukopisu královédvorského,

274 V. E. (= Václav Ertl): »Řiditel« — ředitel

277 X. Y.: Divoké kvítí z novinářských luhů

Answers

280 Antonín Klášterský, Václav Flajšhans: »Měsíční čeština«

Letter's to editors

286 Listárna redakce

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 10

Articles

289 Josef Zubatý: Ten

294 Karel Juda: Přídavné jméno místo podstatného

296 Gilbert C. Křikava: Breviář či brevíř?

Reviews and reports

298 K dějinám slov böhmisch a čechisch

300 Moji přátelé

Short articles

302 V. F. (= Václav Flajšhans): Stará čeština našich historiků

304 Jak se kazí jména našich osad

304 K. J. (= Karel Juda): Sporý

305 X. Y.: Vědec, nikoli »vědátor«!

305 X. Y.: Zbytečné superlativy

305 Zbytečné novoty

307 Divoké květy z novinářských luhů

Answers

310 Josef Drbohlav: Hovorna

Letter's to editors

313 Listárna redakční