dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Podobizna, podobenka

[Answers]

(pdf)

-

(F. Š.) Pokud ze psaných památek vidíme, po pět století se již u nás říká podobizna (s příponou touže co občizna, pol. ojczyzna z otčizna), a bylo by pošetilostí viděti v tom slově něco nesprávného. Slovo podobenka vzniklo jako mnoho jiných -enek asi v tomto století; užívá se ho ve významě užším o menších fotografiích, kdežto podobizna je i obraz veliký, i malovaný, vytesaný nebo vylitý atd. (v starší době mívalo toto slovo i význam podoby nebo obrazu vůbec, nejen portretu).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 91

Previous Plzák

Next Přeštice