Časopis Naše řeč
en cz

Červená karkulka

Kamila Smejkalová

[Drobnosti]

(pdf)

Červená karkulka

This article discusses the orthographic form (capitalization) of the name Červená karkulka.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
smejkalova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 58-59

Předchozí Anna Černá: Šerpa

Následující Z dopisů jazykové poradně