Časopis Naše řeč
en cz

Barokní jazyk Jaroslava Durycha

Jaroslav David

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Baroque language of Jaroslav Durych

The article is a review of Karel Komárek: Básnický jazyk Jaroslava Durycha. Jinočany: H & H, 2009. 231 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
jaroslav.david@osu.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 95-97

Předchozí Alena M. Černá: Synonymie v tzv. vodňanském lékařství

Následující Marie Janečková: Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1