Časopis Naše řeč
en cz

Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Adam Kříž, Hana Prokšová

[Články]

(pdf)

The use of substitute names as a factual and orthographic problem

The paper focuses on a specific substitution of full proper names with their reduced alternatives. Official proper names of institutions, buildings, places, etc. are correctly spelled with a capital letter in the intital word of the name, whereas lower-case letter is used for the unofficial alternative of the name. However, capitalization in substitute names varies. We analyze particular types of substitution, considering which types are components of the proper names and which types are common noun components.

Key words: capital letter, empirical base, reduced name, reduction, substitute name, substitution in a language
Klíčová slova: velké písmeno, zkušenostní báze, zkrácený název, zkracování, zástupný název, zástupnost v jazyce

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
kriz@ujc.cas.cz
proksova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 36-49

Předchozí Ivana Svobodová: Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1