Časopis Naše řeč
en cz

Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita

Martin Beneš

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The rigors of communication in linguistics. Pavel Novák: Linguistics and the Reality of Language

The article is a review of Jan Křivan – Jiří Januška – Jan Chromý (eds.): Pavel Novák. Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Praha: Akropolis, 2010, 340 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 3, s. 151-160

Předchozí Zina Komárková: Nářeční pojmenování velkého kusu chleba

Následující Adam Kříž: Jak mluví Moravané v Praze?

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1