Časopis Naše řeč
en cz

Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise

Robert Adam

[Články]

(pdf)

The author’s text changes and language culture: the stories by K. V. Rais

The article deals with text changes made by Czech realist writer K. V. Rais (1859–1926) in three of his short stories in the 1920s. Following the standard principles of Czech textology, it tries to distinguish individual style-motivated changes from those of purely linguistic (language-culture) nature. It argues that the latter, conforming to the linguistic ideals of his age, are not contrary to the author’s creative intentions.

Key words: author’s text change, language culture, K. V. Rais, Naše řeč
Klíčová slova: autorská textová změna, jazyková kultura, K. V. Rais, Naše řeč

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
robert.adam@pedf.cuni.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 197-209

Předchozí Pavel Kosek: Ale však – však ale v dějinách češtiny

Následující Ludmila Uhlířová: Nové brněnské epistolarium

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1