Časopis Naše řeč
en cz

Zdvojená slovesa v současné češtině

Jan Chromý

[Články]

(pdf)

Double-paradigm verbs in contemporary Czech

This paper presents an analysis of so-called double-paradigm verbs (musetmusit, bydletbydlit, mysletmyslit, šíletšílit, kvíletkvílit and haněthanit) in contemporary Czech which is based on data from two Czech corpora: SYN2010 and SYN2009PUB. There is a common assumption in the literature that these verbs are classified as having two distinct paradigms: a “prosit- paradigm” and a “sázet-paradigm” (or in some cases a “trpět-paradigm”). The analysis shows that this assumption is false for contemporary Czech. It is shown that these verbs behave differently: muset, kvílet and šílet are used according to the “sázet-paradigm”, myslet and bydlet according to “trpět-paradigm” and the verb hanět is even more specific (present forms are used according to the “prosit-paradigm” and infinitive forms vary between the usage of stem suffix -e- and -i-). It is thus demonstrated that these verbs do not form a distinct category in contemporary Czech.

Key words: double-paradigm verbs, corpus linguistics, Czech conjugation, morphological variation
Klíčová slova: zdvojená slovesa, korpusová lingvistika, česká konjugace, morfologická variace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 78-84

Předchozí Veronika Štěpánová: Fonetická problematika v jazykové poradně

Následující Alena M. Černá: Synonymie v tzv. vodňanském lékařství

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1