Časopis Naše řeč
en cz

Jak mluví Moravané v Praze?

Adam Kříž

[Posudky a zprávy]

(pdf)

How do Moravians in Prague speak?

The article is a review of James Wilson: Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. 267 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,rnLetenská 4, 118 51 Praha 1rnkriz@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 3, s. 160-167

Předchozí Martin Beneš: Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita

Následující Michaela Lišková: Přenesené pojmenování reset

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1