Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the question of Czech translation of the English sentence: Tenderer(s) should submit the tender(s)...

Dotaz:

Při překladu anglických textů souvisejících s nabídkovými řízeními Evropské unie se často setkávám s plurálem i singulárem v jedné větě. V našem týmu nepanuje bohužel shoda na převádění tohoto jevu do češtiny, a proto se tímto obracím na Vás. Vše uvedu příkladem. Velmi častá je třeba věta: Tenderer(s) should submit the tender(s)

Originál spojuje několik vět – Uchazeč by měl předložit nabídku / Uchazeč by měl předložit nabídky / Uchazeči by měli předložit nabídku / Uchazeči by měli předložit nabídky.

V překladech to samozřejmě nevypisujeme, ale bohužel se rozcházíme v řešeních přepisu. Uvedu jen příklady: Uchazeč(-i) by měl(-i) předložit svou(-é) nabídku(-y) … / Uchazeč (uchazeči) by měl (měli) předložit svou (své) nabídku (nabídky)… / Uchazeči by měli předložit své nabídky… A několik dalších variant, například s lomítkem. Prosím tímto o pomoc, radu, vyjasnění tohoto problému.

 

Odpověď:

Lze přepokládat, že formulace originálu má zahrnovat situaci, ve které může být jeden uchazeč či více uchazečů. Není ovšem jasné, zda plurál u slova nabídka (v české verzi) je závislý na plurálu slova uchazeč, nebo jestli jej lze užít bez ohledu na singulárovou či plurálovou formu slova uchazeč. V prvním případě jeden uchazeč předkládá jednu nabídku, a proto několik nabídek může existovat pouze v případě několika uchazečů (od každého jedna). Ve druhém případě je možností více, protože každý uchazeč může předkládat více než jednu nabídku (více nabídek může být předloženo i při existenci pouze jednoho uchazeče). Tato dvojznačnost je v češtině způsobena právě použitím plurálové formy slova nabídka.

Pravděpodobnější se zdá být varianta první, tedy že každý uchazeč předkládá pouze jednu nabídku. V takovém případě doporučujeme použít singulárovou formu slova nabídka bez ohledu na to, zda uchazeč/-i budou v plurálové či singulárové formě, resp. bude naznačena možnost obou variant. Jedná se o tzv. distributivní užití singuláru (srov. věty všichni muži smekli klobouk, sportovci si přinesou vlastní dres apod.).

Doporučili bychom proto použít následující formulace (varianty s lomítkem i se závorkou jsou rovnocenné):

Uchazeč/-i by měl/-i předložit svou nabídku.

Uchazeč(-i) by měl(-i) předložit svou nabídku.

Pokud by bylo třeba zohlednit i variantu, že jeden uchazeč může předkládat více nabídek, pak bychom doporučili následující zápisy:

Uchazeč(-i) by měl(-i) předložit svou (své) nabídku (nabídky).

Uchazeč/-i by měl/-i předložit svou nabídku / své nabídky.

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 116

Předchozí Lucie Jílková: O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou)

Následující Veronika Štěpánová: Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně