Časopis Naše řeč
en cz

Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen

Ivana Svobodová

[Články]

(pdf)

Respondent opinions in a capitalization questonnaire

The paper analyzes and evaluates the responses from a sociolinguistic survey concerning capitalization in Czech. Approximately 4,100 participants utilized the opportunity to express their opinions on this matter. The expressed views varied greatly. They were often contradictory and concerned not only capitalization, but also other spelling issues or language issues in general. The paper devotes special attention to opinions on particular types of names. Most often, the participants expressed their views on geographical names, especially public places in cities. Other frequently mentioned types were company names, names of authorities and the titles of document or literary work.

Key words: attitude, capital letter, codification, opinion, orthography, respondent, The Rules of Czech Orthography
Klíčová slova: postoj, velké písmeno, kodifikace, názor, pravopis, respondent, Pravidla českého pravopisu

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
svobodova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 17-35

Předchozí Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření

Následující Adam Kříž, Hana Prokšová: Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1