Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answer of the language counselling center of the Institute of the Czech language of the Czech academy of science on the orthography and genus of gestapo, abwehr, wehrmacht, obergruppenführer and luftwaffe.

Dotaz:

Zabývám se historií druhé světové války a v té souvislosti se setkávám s nejednotným psaním německých slov gestapo/Gestapo, abwehr/Abwehr, luftwaffe/Luftwaffe, SS-Obergruppenführer/SS-obergruppenführer, wehrmacht/Wehrmacht… Zde ještě není jasné, jaký je správný rod: Wehrmacht okupoval či okupovala? Někdy se také Wehrmacht neskloňuje. Prosím Vás o sdělení, jak výše uvedené správně psát.

 

Odpověď:

Odpověď na Váš dotaz bohužel nemůže být zcela jednoznačná. Současné jazykové příručky uvádějí u slov gestapo, abwehr, wehrmacht, obergruppenführer malá písmena – jde o tradiční způsob psaní, který do jisté míry odráží i ideologický postoj a který se uplatňuje především v beletrii s válečnou tematikou. Výraz luftwaffe/Luftwaffe jazykové příručky nezachycují, doporučujeme ho psát stejně jako ostatní názvy s malým počátečním písmenem.

Názvy německých vojenských hodností se obvykle ponechávají v původním jazyce. V českém textu se vzhledem k zavedenému způsobu psaní všech vojenských hodností doporučuje psát je s malým počátečním písmenem; podobu obergruppenführer zachycuje např. Nový akademický slovník cizích slov.

V úzu psaní velkých/malých písmen u těchto slov kolísá, ale jak dokládá Český národní korpus, u slov gestapo, wehrmacht zápis s malým písmenem výrazně převládá, u ostatních slov (abhwehr, obergruppenführer, luftwaffe) jsou poměry malého a velkého počátečního písmena vyváženější. V odborné válečné literatuře, kde jde často o citátové užití jednotlivých pojmů, je však možné zápis s velkým písmenem tolerovat.

Podstatné jméno wehrmacht je podle Pravidel českého pravopisu rodu mužského (2. p. wehrmachtu); Slovník spisovného jazyka českého i Nový akademický slovník cizích slov však vedle toho uvádějí, že slovo může být též užíváno jako nesklonné ženské podstatné jméno. V praxi výrazně převažuje užití v rodě mužském: Hans Nowak byl příslušníkem wehrmachtu; wehrmacht okupoval; finanční úřady se nezdráhaly poskytovat wehrmachtu vysoké úvěry.

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 60

Předchozí Kamila Smejkalová: Červená karkulka

Následující Veronika Štěpánová: Fonetická problematika v jazykové poradně