Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské

Marie Janečková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A book on word formation in East Moravian dialect group

The article is a review of Zuzana Hlubinková: Tvoření slov ve východomoravských nářečích. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 275 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav bohemistiky FF JČU
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
janecm@ff.jcu.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 98-101

Předchozí Jaroslav David: Barokní jazyk Jaroslava Durycha

Následující Zdeňka Hladká: Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1