Časopis Naše řeč
en cz

Jak napsat nářeční slovník? Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí

Jarmila Bachmannová

[Články]

(pdf)

How to write a dialect dictionary? Some notes on the differentiation approach

This article provides information on the initial work on the Krkonoše Mountain Region Dialect Dictionary and outlines the methods used in its development. It evaluates the previously existing dialect dictionaries and lists of “particular words” (above all from the given region) and also explains how this dialect dictionary differs from the Krkonoše Mountain Region Dictionary published earlier. The main aim of the article is to clarify the principle of the differentiation approach, which was utilized in the dictionary’s creation. This approach is based on the comparison of the collected dialect lexicon and the Dictionary of Standard Czech, above all on the standard-non-standard continuum, because a frequency-based evaluation is not possible given the marked decline in the dialect lexicon in contemporary communication. The article also draws attention to the fact that, based on the new language-geographic findings brought by the Czech Language Atlas, it will be possible to further specify some style characteristics listed in the Dictionary of Standard Czech. The theoretical essentials of the differentiation approach are documented using the examples of several completed dictionary entries.

Key words: dialect, dictionary entry list, differentiation approach, regional dialect dictionary
Klíčová slova: nářečí, heslář, metoda diferenčního pojetí, regionální nářeční slovník

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
bachmannova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 173-180

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Pavel Kosek: Ale však – však ale v dějinách češtiny

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1