Časopis Naše řeč
en cz

Rozhovor s Františkem Danešem

Ginka Bakărdžieva

[Články]

(pdf)

Interview with František Daneš

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra jihohoslovanských a balkanistických studií FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 39 Praha 1
ginofil@gmail.com

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 5, s. 229-233

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Jana Davidová Glogarová, Radek Čech: Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky