Časopis Naše řeč
en cz

Jména nedospělých dětí v českých dialektech

Zuzana Hlubinková

[Drobnosti]

(pdf)

Children's names in Czech dialects

The article focuses on some patronymics (e.g. Staš Stašeček, Beneš Benešík) and supplements the data from a Přemysl Hauser’s essay on diminutives in surnames.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
hlubinkova@iach.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 226-227

Předchozí Pavel Štěpán: Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice

Následující Z dopisů jazykové poradně