Časopis Naše řeč
en cz

Denostupeň

L. Uhlířová, V. Štěpánová

[Drobnosti]

(pdf)

Denostupeň (Day-degree)

This article discusses the meaning, use and origin of the Czech technical term denostupeň (‚day-degree‘).

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ludmila Uhlířová
Nýřanská 12, 153 00 Praha 5
lidauhlirova@seznam.cz

Veronika Štěpánová
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
stepanova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 5

Předchozí P. Jínová: Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi)

Následující P. Hádková, R. Vlha: Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky?