Časopis Naše řeč
en cz

Publikace o současné mluvené češtině

Jiří Zeman

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A book on contemporary spoken Czech

The article is a review of Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia, 2011. 492 stran.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
jiri.zeman@uhk.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 105-109

Předchozí Zdeňka Hladká: Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem

Následující Lucie Jílková: O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou)

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1