Časopis Naše řeč
en cz

Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření

Markéta Pravdová

[Články]

(pdf)

Capitalization in Czech – questionnaire survey results

The paper presents the results of the sociolinguistic survey Capitalization in Czech. The survey was conducted by the Department of Language Culture, Insitute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, from January 1 to June 30, 2012. The aim of the questionnaire survey was to monitor the knowledge of the current capitalization codification as well as the attitudes towards capitalization and possible changes in codification. The survey yielded 12,308 completed questionnaires (from 18,646 participants). The capitalization rules for names included in the survey were known to 59 % of the participants. A statistical analysis of the survey data revealed both differing levels of the capitalization rules knowledge among individual groups of participants, as well as conservative attitudes (86 % of the participants preffered the preservation of the current codification).

Key words: capital letter, capitalization, codification, common noun, orthography, proper noun, The Rules of Czech Orthography, sociolinguistic research, usage
Klíčová slova: velké písmeno, psaní velkých písen, kodifikace, apelativum, pravopis, proprium, Pravidla českého pravopisu, sociolingvistický výzkum, úzus

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
pravdova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 1-16

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Ivana Svobodová: Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1