Časopis Naše řeč
en cz

Člověk mluvící

Lucie Jílková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Homo loquens

The article is a review of Jiří Kraus a kol.: Člověk mluvící. Voznice: Leda, 2011. 241 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
jilkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 5, s. 261-265

Předchozí Zdeňka Hladká: Čeština pod drobnohledem uživatelů

Následující Pavlína Jínová: Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi)

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1