Časopis Naše řeč
en cz

Invakuace v Čechách

Věra Dvořáčková

[Drobnosti]

(pdf)

Invakuace in Bohemia

This article discusses the use and the origin of the expression invakuace.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
dvorackova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 220-221

Předchozí Michal Křístek: Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka

Následující Pavel Štěpán: Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice