Časopis Naše řeč
en cz

Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem

Zdeňka Hladká

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Czech Linguistic Atlas completed with an supplementary volume

The article is a review of Jan Balhar a kolektiv (J. Bachmannová, L. Čižmárová, Z. Hlubinková, M. Ireinová, S. Kloferová, Z. Komárková, H. Konečná, P. Přadková, S. Spinková, M. Šipková): Český jazykový atlas. Dodatky. Praha: Academia, 2011. 580 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
zdena@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 102-104

Předchozí Marie Janečková: Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské

Následující Jiří Zeman: Publikace o současné mluvené češtině

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1