Časopis Naše řeč
en cz

Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích

Hana Konečná

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A guide to Slovak dialects for university students

The article is a review of Gabriela Múcsková – Katarína Muziková – Viera Wambach: Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s., 1 CD.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
konecna@iach.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 216-218

Předchozí Ludmila Uhlířová: Nové brněnské epistolarium

Následující Michal Křístek: Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1