Časopis Naše řeč
en cz

Čeština pod drobnohledem uživatelů

Zdeňka Hladká

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Czech under the microscope of its users

The article is a review of Markéta Pravdová (ed.): Jsme v češtině doma? Praha: Academia, 2012. 200 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 009 Brno
zdena@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 5, s. 259-260

Předchozí Radek Skarnitzl, Petra Bartošová: Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv

Následující Lucie Jílková: Člověk mluvící

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1