Časopis Naše řeč
en cz

Synonymie v tzv. vodňanském lékařství

Alena M. Černá

[Články]

(pdf)

Synonymy in so-called Vodňany medicine

The article deals with the manuscript called “Vodňany medicine” from the beginning of the 15th century. The text has specific language features, such as accumulation of lexical units relating to the same concept (especially in terms of plants, diseases, etc.). It examines whether these words are synonyms, and what words are used to connect them (the conjunctions točúš, tověz, nebo; the phrases to jest, druzí řiekají, slóve, etc.). It concludes by observing that the accumulation of synonymous words is significantly influenced by the fact that the text is based on the Latin original.

Key words: lexicon, old Czech, synonyms, terminology
Klíčová slova: slovní zásoba, stará čeština, synonyma, terminologie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
alenacerna@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 2, s. 85-94

Předchozí Jan Chromý: Zdvojená slovesa v současné češtině

Následující Jaroslav David: Barokní jazyk Jaroslava Durycha