Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012

Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Circle of the Friends of the Czech Language in the academic year 2011/2012

This article is a report on the talks in The Circle of the Friends of the Czech Language in the academic year 2011/2012.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
vladimir.smilauer@tiscali.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 1, s. 50-53

Předchozí Adam Kříž, Hana Prokšová: Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Následující Anna Černá: Šerpa

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1